Minilex - Lakipuhelin

Rikosyrityksen epäonnistuminen satunnaisesta syystä - KKO 2014:59

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Törkeä huumausainerikos
    Rikoksen yritys
    Satunnainen syy

A ja B olivat yhdessä erään kolmannen henkilön kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti lähteneet A:n autolla hakemaan maastokätköstä huumausainetta tarkoituksenaan kuljettaa se toiseen kätköpaikkaan. Tehtävän suorittamisesta heille oli luvattu palkkioksi 70 grammaa amfetamiinia. Poliisi oli kuitenkin vaihtanut kätkössä olleen huumausaineen tilalle valepakkaukset, jotka eivät sisältäneet huumausainetta. Kätkössä oli ollut 4 kiloa amfetamiinia, jonka tilalle laitettujen pakettien paino oli ollut 3,17 kiloa. Poliisi oli ottanut A:n ja B:n kiinni heidän noudettuaan valepaketit kätköstä. Alemmat oikeusasteet olivat katsoneet, että A ja B olivat kuvatulla menettelyllään syyllistyneet törkeään huumausainerikokseen. Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, ovatko A ja B edellä kuvatulla toiminnallaan syyllistyneet törkeään huumausainerikokseen, kun poliisi oli vaihtanut kätkössä olleen huumausaineen tilalle paketit, jotka eivät sisältäneet huumausainetta.

Rikoslain 50 luvun 1 ja 2 §:n mukaan törkeästä huumausainerikoksesta on tuomittava muun ohella se, joka laittomasti yrittää kuljettaa tai hankkia suuren määrän tai erittäin vaarallista huumausainetta ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan teko on edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Rikoksen yritys on kysymyksessä silloinkin, kun sellaista vaaraa ei aiheudu, jos vaaran syntymättä jääminen on johtunut vain satunnaisista syistä. Rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momenttia koskevan hallituksen esityksen mukaan säännöksessä mainittu vaara viittaa konkreettiseen vaaraan, millä tarkoitetaan sitä, että rikoksen täyttymisen tulisi olla tosiasiallisesti mahdollista. Jos rikossuunnitelmassa on ollut sillä tavoin perustava puute, ettei teko käytettyjen välineiden, teon kohteen tai muiden tilanteeseen tyypillisesti liittyvien seikkojen vuoksi olisi missään olosuhteissa voinut johtaa tarkoitettuun tulokseen, yritys jäisi rankaisematta. Poliisin toiminnan johdosta A ja B eivät ole saaneet haltuunsa huumausaineita lainkaan. Todellista vaaraa rikoksen täyttymisestä ei tekohetken olosuhteissa siten ole ollut.

Onko vaaran syntymättä jääminen johtunut satunnaisista syistä?

Kuten rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentin toisesta virkkeestä ilmenee, kysymyksessä on rangaistava yritys, vaikka vaaraa ei olisi syntynyt, jos vaaran syntymättä jääminen on johtunut vain satunnaisista syistä. Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen mukaan huomio on tekijän näkökulmassa ja siinä, kuinka uskottavana hänen kannaltaan arvioituna rikoksen täyttymistä saatettiin pitää tekohetken olosuhteissa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon tekijän tahallisuus ja hänen ajattelemansa toimintavaihtoehdot suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Vaarattomastakin yrityksestä rangaistaan, jos tapahtumien ketju olisi jälkikäteen helposti voitu modifioida sellaiseksi, että rikos olisi voinut tulla täytetyksi. Esimerkkinä mainitaan taskuvaras, joka väkijoukossa valitsee väärin ja pistää kätensä tyhjään taskuun.

Korkeimman oikeuden arviointi

A:n ja B:n tarkoituksena oli ollut saada haltuunsa maastokätkössä olleet huumausaineet ja kuljettaa ne toiseen paikkaan luvattua palkkiota vastaan. He olivat olleet tietoisia kätkössä olleesta huumausaineesta ja kätköpaikan sijainnista. He olivat saamansa toimeksiannon ja suunnitelmansa mukaisesti menneet kätkölle ja ottaneet haltuunsa siellä olleet huumausaineeksi luulemansa paketit. Heidän näkökulmastaan huumausainerikoksen täyttyminen oli tekohetken tietojen perusteella ollut uskottavaa ja todennäköistä eikä heidän suunnitelmassaan ole ollut objektiivisesti arvioidenkaan perustavanlaatuisia puutteita. A:n ja B:n kannalta oli ollut sattumanvaraista, että poliisi oli tullut tietoiseksi heidän suunnitelmastaan ja vaihtanut kätkössä olleet paketit.

Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoi, että A:n ja B:n kätkössä olleen huumausaineen kuljettaminen ja hankkiminen oli estynyt rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta satunnaisesta syystä. Näin ollen myös 70 gramman amfetamiinin levitettäväksi hankkimisen on katsottava estyneen satunnaisesta syystä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa