Minilex - Lakipuhelin

Pääkäsittelyn toimittaminen hovioikeudessa - KKO:2012:99

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Pääkäsittely hovioikeudessa
    Rikosasia

Pahoinpitelystä 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittu vastaaja valitti hovioikeuteen ja vaati rangaistuksen lieventämistä sakoksi sekä pääkäsittelyn toimittamista suullisen todistelun uudelleen vastaanottamiseksi ja tullakseen henkilökohtaisesti kuulluksi rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavista henkilökohtaisista olosuhteistaan. Tapauksessa kysymys oli hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely.

Käräjäoikeus on tuominnut A:n pahoinpitelystä. Käräjäoikeus perusteli seuraamusharkintaansa tekotavalla. A on valittanut hovioikeuteen ja pyytänyt jatkokäsittelyluvan myöntämistä sekä pääkäsittelyn toimittamista näytön vastaanottamiseksi kokonaan uudelleen ja hänen itsensä kuulemiseksi henkilökohtaisista olosuhteistaan. Hovioikeus myönsi asiassa jatkokäsittelyluvan, mutta hylkäsi A:n pääkäsittelyn toimittamista koskevan pyynnön.

Hovioikeuden on oikeudenkäymiskaaren mukaan toimitettava pääkäsittely, jos rikosasiassa vastaaja sitä vaatii. Pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, jos asiassa ei tarvitse ottaa vastaan suullista todistelua sen vuoksi, että näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä, ja pääkäsittelyn toimittaminen on muutoinkin selvästi tarpeetonta huomioon ottaen erityisesti asian laatu ja merkitys asianosaiselle. Oikeudenkäymiskaaren mukaan suullinen todistelu otetaan tarpeellisilta osiltaan uudelleen vastaan, jos asiassa on kysymys käräjäoikeuden suullisen todistelun uskottavuudesta tekemästä arviosta. Todistelua ei tarvitse ottaa uudelleen vastaan, jos käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä oikeudenkäyntiaineiston perusteella kokonaisuutena arvioitaessa mitään varteenotettavaa epäilystä.

Korkein oikeus katsoi hovioikeuden tavoin, ettei pääkäsittelyn toimittaminen asiassa ollut tarpeen siitä syystä, että käräjäoikeuden vastaanottaman näytön oikeellisuudesta olisi jäänyt varteenotettava epäilys. A:n menettelyn vahingollisuuden ja vaarallisuuden arvioinnissa ei ole ollut kysymys todistelun uskottavuuden arvioinnista, vaan riidattoman todistelun perusteella tehtävistä johtopäätöksistä. Pääkäsittelyn toimittaminen ei ole ollut tarpeen pelkästään sillä perusteella, että A on halunnut kuulla nimeämänsä todistajat uudelleen.

Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että koska A:ta ei ole aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen ja A on vaatinut rangaistuksen lieventämistä sakkorangaistukseksi, vaaikka A:lle tuomittu vankeusrangaistus on määrätty ehdolliseksi, ei asiaa voida pitää A:n kannalta myöskään niin vähämerkityksellisenä, että pääkäsittelyn toimittamista voitaisiin pitää selvästi tarpeettomana. Hovioikeuden olisi siten tullut toimittaa pääkäsittely A:n kuulemiseksi.

Hovioikeuden tuomio kumottiin ja asia palautettiin Rovaniemen hovioikeuteen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa