Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku kantelulla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ylimääräinen muutoksenhaku on poikkeuksellinen menettely, joka kohdistuu lainvoiman saaneeseen tuomioistuimen tuomioon. Tällainen tuomio voidaan asianosaisen tekemästä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa, jos laissa edellytetyt poistamisen perusteet täyttyvät. Tuomiovirheen perusteella tehdystä kantelusta käytetään nimitystä tuomiovirhekantelu. 

Tuomiovirhekantelun perusteet

Tuomiovirhekantelulla voidaan poistaa lainvoiman saanut tuomio, jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut menettelyvirhe. Lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa ensinnäkin, jos asia on otettu tutkittavaksi, vaikka on ollut olemassa sellainen seikka, jonka johdosta oikeuden olisi omasta aloitteestaan pitänyt jättää asia tutkimatta. Toiseksi lainvoiman saanut tuomio voidaan kantelun perusteella poistaa, jos poissaoleva, jota ei ole haastettu, tuomitaan tai jos henkilö, jota ei ole kuultu, muutoin kärsii haittaa tuomiosta. Kolmanneksi lainvoiman saanut tuomio voidaan kantelun perusteella poistaa, jos tuomio on niin sekava tai epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu. Neljänneksi lainvoiman saanut tuomio voidaan kantelun perusteella poistaa, jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen.

Säädetty menettely

Tuomiovirhekantelu tulee tehdä kirjallisesti ja kuuden kuukauden määräajassa. Käräjäoikeuden virheellisestä ratkaisusta kannellaan hovioikeuteen, ja hovioikeuden ja korkeimman oikeuden tuomiovirheestä kannellaan korkeimpaan oikeuteen. Kantelukirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä ne todisteet, joihin vaatimus nojautuu. Lisäksi kantelukirjelmän oheen tulee liittää kantelun kohteena oleva tuomio ja kirjalliset todisteet. Muun hakijan kuin viranomaisen tulee myös käyttää oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa tuomiovirhekantelua koskevassa asiassa korkeimmassa oikeudessa. Jos havaitaan, että tuomiovirhe on tapahtunut, poistetaan tuomio kokonaisuudessaan tai tarpeellisilta kohdin ja juttu osoitetaan, jos se on käsiteltävä uudestaan, siihen oikeuteen, missä tuomiovirhe on tapahtunut.

Lopuksi

Tuomiovirhekantelu on täten yksi oikeudenkäymiskaaressa säädetyistä ylimääräisen muutoksenhaun keinoista, joka voi tulla kyseeseen silloin, kun tuomio on jo saanut lainvoiman, eikä tuomiosta ole siis mahdollista enää valittaa normaaliin tapaan. 

Monesti tuomiovirhekantelu tehdään viimeiseksi mainitulla perusteella, eli silloin, kun oikeudenkäynnissä on tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Olennainen vaikutus lopputuloksen kannalta on edellytys, jolla pyritään estämään sisällöllisesti oikeuden ratkaisujen poistaminen merkityksettömien virheiden johdosta.

Vinkit

- Tuomiovirhekantelu on ylimääräinen muutoksenhakukeino, joka on mahdollinen vielä silloin, kun kantelun kohteena oleva ratkaisu on saanut lainvoiman.

- Tuomiovirhekantelun tekemisessä kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Varoitukset

- Tuomiovirhekantelun kannalta tärkeää on huomioida sille laissa säädetty määräaika, jonka puitteissa kantelu on lähtökohtaisesti vain mahdollinen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa