Minilex - Lakipuhelin

Ennakkotapausperuste muutoksenhaun perusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korkein oikeus on kansallisessa yleisten tuomioistuinten järjestelmässämme ylin oikeusaste riita- ja rikosasioissa. Sen tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää prejudikaattien eli ennakkoratkaisujen antamista. Korkeimman oikeuden ollessa ylin kansallinen oikeusaste riita- ja rikosasioissa, tarkoittaa se käytännössä sitä, että se toimii valitustuomioistuimena alempien tuomioistuinten ratkaisuihin - pääasiallisesti ratkaisuihin, joita hovioikeus on antanut käräjäoikeuden ratkaisuista tehtyjen valitusten johdosta. Korkein oikeus ei kuitenkaan ota käsittelyynsä kaikkia ratkaisuja, vaan keskittyy vain periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittelyyn. Vuoden 1980 uudistuksen myötä korkeimmassa oikeudessa otettiinkin käyttöön valituslupajärjestelmä, jonka avulla korkein oikeus valitsee, mitkä asiat se ottaa tutkittavakseen.

Korkein oikeus voi myöntää valituksen joko purkuperusteella, painavan syyn vuoksi tai  ennakkotapausperusteella. Tapauksella on ns. prejudikaatti- eli ennakkotapausarvoa, jos sen käsittely korkeimmassa oikeudessa olisi lain kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tärkeää. Ennakkotapausperuste valitusluvan myöntämisen perusteena on tärkein muutoksenhaun myöntämisen peruste juuri sen vuoksi, että se koskettaa oikeuskäytäntöä yleisesti.

Ennakkotapausperuste tulee kyseeseen usein silloin, kun uusi lainsäädäntö on tulkinnanvaraista eikä oikeuskäytäntöä ole juuri kehittynyt. Ennakkoratkaisun saamiselle saattaa olla tarvetta myös sen vuoksi, että lainsäädännössä on aukko. Tällöin lainsäädännössä olevaa aukkoa pyritään täyttämään oikeuskäytännön kautta ennakkoratkaisun avulla.  Sama on tilanne silloin, kun aikaisempi oikeuskäytäntö ei ole ollut yhtenäistä. Toisinaan valituslupa on myönnetty ennakkotapausperusteella myös tilanteessa, jossa korkein oikeus on katsonut tarpeelliseksi antaa ennakkoratkaisuja näytön arvioimiseksi yksittäistapauksissa (esim. KKO: 2011:20). Korkein oikeus voi antaa valitusluvan ennakkotapausperusteella, vaikka se pitäisikin alemman tuomioistuimen ratkaisua oikeana. Tällöin se haluaa antaa alemman tuomioistuimen ratkaisulle ennakkotapausarvoa.

Ennakkotapausperusteen käytölle on kuitenkin asetettu omat rajansa. Mikäli ennakkotapauskysymys on esimerkiksi ainutkertainen tai vain erittäin harvoin kyseeseen tuleva ei valituslupaa anneta. Esteenä valitusluvan myöntämiselle on myös se, että kyse on ennakkotapauksesta, johon annettava ratkaisu olisi itsestään selvä. Esteenä valitusluvan myöntämiselle on lisäksi, että ennakkotapauskysymys on osa niin monisyistä oikeusongelmaa, ettei yhden ennakkoratkaisun antaminen riitä ohjaamaan oikeuskäytäntöä. Myös se, että samasta asiasta on annettu tuore ennakkopäätös tai että sellainen annetaan pian, voi estää valitusluvan antamisen.

Lisätietoa valitusluvan hakemisesta sekä muista muutoksen hakuun liittyvissä kysymyksissä saat muun muassa Minilexin artikkeleista sekä tarvittaessa lakimiespuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa