Minilex - Lakipuhelin

Valituksen perille ajaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valituksen tekemiselle asetettu määräaika on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisun julistamisesta tai antamisesta. Valituksen perille ajamisella tarkoitetaan sitä, että valituskirjelmä on lähetettävä kyseisen määräajan puitteissa käräjäoikeuden kansliaan tai muutoin sitä ei voida ottaa tutkittavaksi. Määräajan sisällä hovioikeuteen saapunutta valituskirjelmää ei kuitenkaan saa jättää tutkimatta, vaikka se olisikin pitänyt toimittaa käräjäoikeuden kansliaan. Tällaisessa tilanteessa valituskirjelmä lähetetään hovioikeudesta mahdollisimman pian käräjäoikeuden kansliaan.

Käräjäoikeus voi tarvittaessa asettaa uuden määräajan valituksen tekemiselle, mikäli muutosta ei voida hakea 30 päivän määräajan sisällä esimerkiksi sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi. Uutta valitusaikaa tulee hakea kirjallisesti käräjäoikeudelta, kuitenkin jo ennen kuin alkuperäinen valitusaika päättyy. Oikeuskäytännössä on katsottu, että asianosaisen toimituksessa käyttämän asiamiehen työkiireitä ja vuosilomaa ei voitu pitää hyväksyttävinä syinä uuden määräajan asettamiselle. Toisaalta on katsottu, että teknisen virheen vuoksi puutteellisena käräjäoikeuden kansliaan määräajassa saapunutta valitusta ei saanut jättää tutkimatta.

Valituskirjelmä tulee siis toimittaa käräjäoikeuden kansliaan 30 päivän kuluessa siitä, kun käräjäoikeuden tuomio on julistettu tai annettu. Uuden määräajan asettaminen valitusta varten voi tulla kyseeseen joissakin tilanteissa, mutta sitä tulee pyytää ennen kuin alkuperäinen määräaika ehtii päättyä. Mikäli haluat tietää lisää valituksen perille ajamisesta, lakimiehemme auttavat mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa