Minilex - Lakipuhelin

Vastavalituksen toimittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vastavalituksella tarkoitetaan valitusta, jonka valittajan vastapuoli voi tehdä hovioikeudelle vielä alkuperäiselle valitukselle säädetyn määräajan umpeuduttuakin. Vastavalituksen sisältöä, muotoa ja toimittamista koskevat pääasiassa samat säännöt kuin tavallista valitusta, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Erona tavalliseen valitukseen on muun muassa se, että vastavalituksen tekeminen ei edellytä normaaliin tapaan tyytymättömyyden ilmoittamista käräjäoikeudelle puhevallan menettämisen uhalla. Lisäksi vastavalitus on sidottu alkuperäiseen valitukseen niin, että se raukeaa, jos alkuperäinen valitus esimerkiksi peruutetaan.

Vastavalituksen toimittaminen ja sen määräaika

Valittajan vastapuolen pitää toimittaa vastavalitus kahdessa viikossa varsinaisen valituksen tekemiselle varatun määräajan päättymisestä. Tämä määräaika on 30 päivää ratkaisun antamisesta, ellei sitä ole erikseen pidennetty. Ilmoitus tuomioon tyytymisestä ei poista oikeutta tehdä vastavalitus. Vastavalituksen tehnyt osapuoli on näin ollen siis saattanut olla tyytyväinen käräjäoikeuden ratkaisuun, eikä olisi siitä valittanut, mutta on kuitenkin päättänyt tehdä vastavalituksen siinä vaiheessa, kun hänen vastapuolensa on valittanut ratkaisusta. Vastavalituksella alkuperäisen valittajan vastapuoli saa vaatimuksensa hovioikeuden tutkittaviksi.

Vastavalitusta koskevat muuten samat säännöt kuin varsinaista valitustakin. Vastavalitus tulee siis toimittaa käräjäoikeuden kansliaan ja siinä tulee yksilöidä valituksenalainen ratkaisu ja siihen vaaditut muutokset sekä niiden perusteet. Tärkein ero on vastavalituksen liitännäisyydessä sillä, jos alkuperäinen valitus peruutetaan, raukeaa, jätetään tutkimatta tai jos valittajalle ei myönnetä jatkokäsittelylupaa, vaikutus kohdistuu myös tehtyyn vastavalitukseen. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, joissa alkuperäinen valitus on peruutettu vasta, kun valituksen käsittely on jo ollut hovioikeuden pääkäsittelyvaiheessa. Tällaisessa tilanteessa vastavalituksen tehneellä asianosaiselle on kuitenkin perusteltu oikeus saada valituksensa alkuperäisen valituksen peruuttamisesta huolimatta hovioikeuden ratkaistavaksi, sillä asian käsittelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ovat usein pääkäsittelyvaiheessa kasvaneet melko korkeiksi. Vastavalituksen laatineella asianosaisella tulee siis tällöin olla mahdollisuus saada oikeudenkäyntikulunsa mahdollisesti vastapuolensa korvattaviksi.

Lopuksi

Vastavalituksen toimittamiselle säädetty määräaika on 14 päivää alkuperäiselle valitukselle säädetyn 30 päivän määräajan päättymisestä. Vastavalituksen tekeminen ei edellytä tyytymättömyyden ilmoittamista käräjäoikeudelle. Vastavalitusmahdollisuuden tarkoituksena on ollut vähentää niin sanottuja turhia muutoksenhakuja, joita tulee, jos asianosaiset valittavat käräjäoikeuden tuomiosta ikään kuin vain varmuuden vuoksi, kun he eivät ole varmoja siitä, aikooko vastapuoli tehdä valituksen. Vastavalituksella valittajan vastapuoli voi siis saada vaatimuksensa hovioikeuden tutkittavaksi, vaikka hän ei olisi ehtinyt valittamaan varsinaisen valitusajan kuluessa. Vastavalitukselta kuitenkin edellytetään, että sille myönnetään hovioikeuden jatkokäsittelylupa silloin, kun alkuperäinen valitus on saanut jatkokäsittelyluvan. Vastavalitus ei siis myöskään saa olla perusteeton.

Vinkit

- Lakimiehemme vastaavat mielellään vastavalitusta koskeviin kysymyksiin.

- Vastavalitusta koskevat pääasiassa samat säännöt kuin tavallista valitusta.

Varoitukset

- Vastavalituksen tekemisessä on tärkeää muistaa sille säädetty määräaika, jonka puitteissa vastavalituksen tekeminen on mahdollista.

- Vastavalitus tulee perustella, jotta hovioikeus ottaa sen tutkittavakseen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa