Minilex - Lakipuhelin

Hovioikeuden tuomion muutoksenhaku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeuden ratkaisuun haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla. Korkeimmalta oikeudelta on valittamista varten pyydettävä valituslupaa, jos hovioikeus on ratkaissut asian muutoksenhakutuomioistuimena. Jos hovioikeus on ratkaissut asian ensimmäisenä oikeusasteena, valituslupaa ei tarvita. Pääsääntöisesti hovioikeus on muutoksenhakutuomioistuin, johon tulevat asiat on jo ratkaistu käräjäoikeudessa. Jotkin asiat hovioikeus kuitenkin ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena.

Valitusluvan voi saada kolmella eri perusteella. Ensimmäinen peruste valitusluvan saamiselle on ns. prejudikaattiperuste eli ennakkopäätösperuste. Valituslupa voidaan tällöin myöntää, jos asia on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtäläisyyden vuoksi tärkeää saattaa korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Tällöin korkein oikeus antaa siis ennakkopäätöksen, joka alempien tuomioistuinten on otettava huomioon ratkaisukäytännössään. Toinen peruste valitusluvan saamiselle on ns. purkuperuste, jonka mukaan valituslupa voidaan myöntää, jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava. Kolmas peruste valitusluvan myöntämiselle on muu painava syy. Korkeimmalla oikeudella on siis harkintavaltaa valituslupaa myönnettäessä ja se voi myöntää valitusluvan muun painavan syyn perusteella, vaikka kyseessä ei olisi ennakkotapaus taikka purkuperuste. Valituslupa voidaan myöntää myös osittain.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Hovioikeuden ratkaisuun on liitettävä valitusosoitus, jossa on selostettava, millä edellytyksillä valituslupa voidaan lain mukaan myöntää sekä miten valitus voidaan saattaa korkeimman oikeuden tutkittavaksi. Valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivän määräaika siitä, kun hovioikeuden ratkaisu annettiin. Muutoksenhakukirjelmä tulee lähettää hovioikeuden kirjaamoon. Lupahakemuksessa on mainittava se peruste, jolla valituslupaa pyydetään (ennakkopäätösperuste, purkuperuste tai muu painava syy) sekä syyt valitusluvan myöntämiselle. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava, miltä kohdin hovioikeuden ratkaisuun haetaan muutosta, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Korkeimman oikeuden on tarvittaessa pyydettävä valittajan vastapuolelta kirjallinen vastaus muutoksenhakemukseen. Jos valituslupa on myönnetty, vastapuolelta on aina pyydettävä vastaus. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa