Minilex - Lakipuhelin

Valitus hovioikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita- ja rikosasioiden käsittely ensimmäisen kerran oikeudessa tapahtuu käräjäoikeudessa. Siksi käräjäoikeudet ovat niin kutsuttu ensimmäinen oikeusaste oikeuksien hierarkiassa. Käräjäoikeuksien päätöksistä voi määräajan puitteissa hakea muutosta hovioikeudelta tekemällä valituksen. Suurin osa asioista vaatii käsittelyluvan eli valitusluvan tullakseen hovioikeuden käsiteltäväksi. Hovioikeuden ratkaisusta voi lain edellyttämällä tavalla vielä valittaa korkeimpaan oikeuteen, joka on ylin oikeusaste.

Hovioikeuksia on monta ja niiden toimivalta eli valtuus ottaa asioita käsiteltäväkseen, on jaettu alueittain. Suomi on siten jaettu tuomiopiireihin. Lisäksi käsiteltävät asiat jaetaan niiden laadun mukaan riita- ja rikosasioihin. Asian käsittelyä oikeudessa koskevia lakeja on kaksi: laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (rikosasiat) ja oikeudenkäymiskaari (riita- ja rikosasiat).

Perustuslain mukaan oikeus hakea muutosta turvataan lailla. Riita- ja rikosasioissa kuitenkin tarvitaan eri perusteet hakea muutosta valittamalla hovioikeudelta. Rikosasiassa annettua asiaratkaisua kutsutaan tuomioksi ja riita-asiassa annettua ratkaisuksi.

Käräjäoikeuden ratkaisuun ja tuomioon haetaan muutosta valittamalla hovioikeudelta. Mikäli käräjäoikeus antaa oikeudenkäynnin aikana päätöksen jostain asiasta, esimerkiksi pääkäsittelyn aloittamisesta, siihen saa hakea muutosta vain, jos se on sallittu.

Lisäksi riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu, asianosaiset voivat kirjallisesti sopia, etteivät he hae valittamalla muutosta tuomioon. Tällaiselle sopimukselle on omat laissa määrätyt edellytyksensä. Myös valitusajan kuluessa asianosainen voi muutoin itse sitovasti ilmoittaa tyytyvänsä käräjäoikeuden ratkaisuun joko kokonaan tai osittain, mikä pitää tehdä kirjallisesti käräjäoikeudelle.

Asianosaisen, asianomistajan ja tuomitun tulee ottaa huomioon, että ennen kuin on mahdollista tehdä valitus käräjäoikeuden ratkaisusta tai tuomiosta, on tehtävä tyytymättömyyden ilmoitus, jonka edellytykset on kirjattu lakiin.

Seuraava vaihe valituksen tekemisessä on valituslupa ja sen tarvitseminen. Joissakin asioissa ei tätä tarvita. Jos lupa tarvitaan, tulee jonkin valitusluvan perusteen täyttyä, jotta asia voitaisiin ottaa hovioikeuden käsittelyyn. Jos käsittelylupaa ei myönnetä käräjäoikeuden ratkaisusta tai tuomiosta tulee lainvoimainen eli pysyvä. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa