Minilex - Lakipuhelin

Valitus hovioikeuteen ja maksu


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Oikeudenkäyntimaksut, oikeudenkäyntiavustajan palkkio eli asianajokulut ja todistajalle maksettavat korvaukset muodostavat oikeudenkäyntikulujen kokonaisuuden. Valtio perii oikeuslaitoksen palvelujen käyttämisestä erinäisiä maksuja, joilla katetaan jonkin verran tuomioistuinlaitoksen ylläpitoa. Valituksen tekeminen hovioikeuteen ei siten lähtökohtaisesti ole ilmaista.

Maksujen hinnat on säädetty kiinteiksi ja ne ilmenevät tuomioistuinmaksulaista ja -asetuksesta. Tällä hetkellä maksun suuruus hovioikeudessa on 500 euroa riita-asiassa ja 250 euroa rikosasiassa. Maksuvelvolliseksi on säädetty asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. Lisäksi vastaajan ajaessa omaa vastavalitustaan, peritään oikeudenkäyntimaksu kummaltakin osapuolelta erikseen. Huomioitavaa on, että oikeusavun saaja on vapautettu maksamasta oikeudenkäyntimaksua.

Asian lopputulos hovioikeudessa vaikuttaa myös maksuvelvollisuuteen. Jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa rikosasiassa alemman tuomioistuimen ratkaisua muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tarvitse maksaa.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa on säädökset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Pääsääntöisesti hävinnyt osapuoli korvaa vastapuolen kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Kuitenkin asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaisten tulee itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan, ellei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan vastapuolensa kuluja osaksi tai kokonaan. Lisäksi on muitakin poikkeuksia näistä pääsäännöistä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa