Minilex - Lakipuhelin

Valitus hovioikeuteen ja maksu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntimaksut, oikeudenkäyntiavustajan palkkio eli asianajokulut ja todistajalle maksettavat korvaukset muodostavat oikeudenkäyntikulujen kokonaisuuden. Valtio perii oikeuslaitoksen palvelujen käyttämisestä erinäisiä maksuja, joilla katetaan jonkin verran tuomioistuinlaitoksen ylläpitoa. Valituksen tekeminen hovioikeuteen ei siten lähtökohtaisesti ole ilmaista.

Maksujen hinnat on säädetty kiinteiksi. Tällä hetkellä maksun suuruus hovioikeudessa on 500 euroa riita-asiassa ja 250 euroa rikosasiassa. Maksuvelvolliseksi on säädetty asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. Lisäksi vastaajan ajaessa omaa vastavalitustaan, peritään oikeudenkäyntimaksu kummaltakin osapuolelta erikseen. Huomioitavaa on, että oikeusavun saaja on vapautettu maksamasta oikeudenkäyntimaksua.

Asian lopputulos hovioikeudessa vaikuttaa myös maksuvelvollisuuteen. Jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa rikosasiassa alemman tuomioistuimen ratkaisua muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tarvitse maksaa.

Oikeudenkäymiskaaressa on säädökset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Pääsääntöisesti hävinnyt osapuoli korvaa vastapuolen kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Kuitenkin asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaisten tulee itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan, ellei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan vastapuolensa kuluja osaksi tai kokonaan. Näistä pääsäännöistä on muutamia muitakin poikkeuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa