Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku riita-asiassa annettuun ratkaisuun

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden riita-asiassa antamaan ratkaisuun voidaan hakea muutosta hovioikeudesta. Mikäli asianosainen ei ole tyytyväinen käräjäoikeuden ratkaisuun, hän voi valittaa sitä ylempään oikeusasteeseen eli hovioikeuteen ja hovioikeuden ratkaisusta vielä korkeimpaan oikeuteen. Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun voidaan hakea hovioikeudesta, mikäli muutoksenhakua ei ole erikseen kielletty.

Asianosaisen ollessa tyytymätön käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun hänen tulee ilmoittaa tyytymättömyytensä suullisesti tai kirjallisesti kyseiseen tuomioistuimeen viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, milloin käräjäoikeus antoi tai julisti ratkaisunsa. Jos asianosainen ei ilmoita tyytymättömyyttään tai tee sitä asianmukaisesti, hän menettää asiassa puhevaltansa eikä siis voi enää valittaa asiasta.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Asianosaisen valitusaika on 30 päivää ratkaisun antopäivästä. Valituskirjelmän sisällön tulee täyttää laissa säädetyt edellytykset ja siitä tulee käydä ilmi muun muassa ratkaisu, johon muutosta haetaan sekä valituksen perusteet. Valitus toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Lähtökohta on, että käräjäoikeuden ratkaisusta valitettaessa tarvitaan hovioikeuden jatkokäsittelylupa. Sellaisissa tilanteissa, joissa jatkokäsittelylupa tarvitaan, se on myönnettävä laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Hovioikeuden antamasta ratkaisusta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen. Joissain asioissa hovioikeus on asian käsittelyn ensimmäinen oikeusaste, ja silloin sen antamasta ratkaisusta voidaan hakea muutosta ilman korkeimman oikeuden antamaa valituslupaa. Muissa tapauksissa valituslupa tarvitaan. Tällöin korkein oikeus myöntää valitusluvan vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Näitä edellytyksiä ovat oikeuskäytännön yhtenäisyyden saavuttaminen ja lain tulkinta samanlaisissa tapauksissa, asiassa tapahtunut virhe, jonka perusteella ratkaisu tulisi purkaa tai poistaa ja muu painava syy.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa