Minilex - Lakipuhelin

Vastavalituksen peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vastavalituksella tarkoitetaan käräjäoikeuden päätöksestä ensin valittaneen vastapuolen tekemää valitusta, jonka voi tehdä ilmoittamatta tyytymättömyyttään kahden viikon kuluessa valittajalle annetun valitusmääräajan päättymistä. Valittajalle annettu määräaika on lähtökohtaisesti 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisusta. Kun päätöksestä on valitettu käräjäoikeus antaa valittajan vastapuolelle tiedon valituksesta. Ohjeet vastavalituksen laatimiseen sisältyvät käräjäoikeuden antamaan valitusosoitukseen.

Vastavalituksen tarkoituksena on mahdollistaa myös ensin valittaneen asianosaisen vastapuolen oikeus tehdä asiassa vaatimuksia. Vastavalituksella pyritään estämään tilanteita, joissa muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan vain sen varalta, että myös vastapuoli saattaisi hakea muutosta asiaan. Vastavalitus voi myös koskea muita kuin varsinaisessa valituksessa esitettyjä seikkoja, kunhan ne on tuotu esiin käräjäoikeudessa.

Kuten ensin tehdyn valituksenkin, myös vastavalituksen voi peruuttaa. Vastavalituksen peruuttaminen tapahtuu toimittamalla hovioikeudelle osoitettu kirjallinen peruuttamisilmoitus hovioikeuden kirjaamoon tai käräjäoikeuden kansliaan. Valituksen, ja vastavalituksen, peruuttaminen on käytännössä mahdollista aina siihen asti, kunnes asia on ratkaistu hovioikeudessa. Syyttäjän ei kuitenkaan apulaisvaltakunnansyyttäjän kannanoton mukaan tule peruuttaa hovioikeudelle tekemäänsä valitusta ilman riittävän painavia syitä. Kyseinen ohjeistus pätee myös tilanteissa, joissa syyttäjä on vaihtunut kesken asian käsittelyn tai muutoksenhaun.

Vastavalituksen osalta huomioon kannattaa ottaa se, että koska vastavalitus on sidonnainen varsinaiseen valitukseen myös vastavalitus raukeaa, jos valitus peruutetaan ennen hovioikeuden pääkäsittelyä tai jos valitus raukeaa tai se jätetään tutkimatta tai jos valittajalle ei myönnetä jatkokäsittelylupaa.

Kuten varsinaisenkin valituksenkin yhteydessä, myös vastavalituksen laadintaa suunniteltaessa on usein syytä kääntyä ammattilaisen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa