Minilex - Lakipuhelin

Tuomion purkaminen syytetyn eduksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainvoimainen tuomio voidaan rikosasiassa purkaa syytetyn eduksi tiettyjen kriteerien täyttyessä.

Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa, jos oikeuden jäsen tai virkamies, syyttäjä taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Purkuperusteena toimiva rikos voi esimerkiksi olla tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen.

Oikeuden jäsenillä tarkoitetaan ennen kaikkea sellaisia henkilöitä, jotka ovat ratkaisseet kyseisen asian. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi tuomarit ja lautamiehet. Tuomion purkuun riittää, että yksi asiaa käsitelleistä on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn. Virkamiehellä tarkoitetaan esimerkiksi tuomioistuimen esittelijää tai pöytäkirjanpitäjää. Tuomio voidaan syytetyn eduksi purkaa myös silloin, kun syyttäjä on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn. Jos jutussa on esiintynyt useampi syyttäjä, yhden syyttäjän rikollinen menettely riittää purkuperusteeksi. Tällä purkuperusteella on kuitenkin käytännössä vain vähäinen merkitys.

Toiseksi tuomio voidaan rikosasiassa purkaa, jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällöltään totuudenvastainen tai jos todistaja tai asiantuntija on tahallaan antanut perättömän lausuman. Lisäksi edellytetään, että lausuman tai asiakirjan voidaan olettaa vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Asiakirjalla tarkoitetaan kirjallisten asiakirjojen lisäksi sähköisiä tallenteita ja ääninauhaa. Asiakirja voi olla väärennetty, mutta purku tällä perusteella ei kuitenkaan edellytä rikollista menettelyä, joten asiakirja voi olla muullakin tavalla väärä. Tuomion purku tulee kyseeseen myös silloin, jos todistaja tai asiantuntija on antanut perättömän lausuman. Perätön lausuma voidaan antaa esimerkiksi tuomioistuimen istunnossa, videoneuvottelussa tai puhelimitse.

Kolmanneksi tuomio voidaan purkaa, jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn vapauttamiseen tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava lievempiä rangaistussäännöksiä. Tuomio voidaan purkaa myös silloin, jos on muuten erittäin painavia syitä saattaa tutkittavaksi kysymys siitä, onko syytetty tehnyt sen teon josta häntä syytetään ottaen huomioon, mihin on vedottu ja mitä muutoin on asiassa tullut ilmi.

Purun menestyminen edellyttää siis sitä, että uusi seikka tai todiste olisi johtanut siihen, että syyte olisi hylätty. Purku menestyy myös, jos syytetyn voidaan katsoa uuden todistusaineiston valossa syyllistyneen lievempään rikokseen kuin mistä hänet on tuomittu. Esimerkkinä voisi olla, että henkilö on tuomittu varkaudesta, mutta uusi näyttö osoittaa omaisuuden arvon olleenkin niin alhainen, että kyse on vain näpistyksestä.

Viimeiseksi tuomio voidaan purkaa, jos se perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Väärää lain soveltamista on esimerkiksi virheellinen lain tulkinta, oikeusohjeen ohittaminen tai väärän lain soveltaminen. Lailla tarkoitetaan muun muassa eduskuntalakeja, asetuksia ja Euroopan unionin oikeutta. Lain esitöiden tai korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen väärä soveltaminen taas ei oikeuta tuomion purkuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa