Minilex - Lakipuhelin

Laillinen este muutoksenhaussa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla tuomiosta hovioikeuteen. Jotta valitus käsiteltäisiin, tulee se tehdä oikea-aikaisesti eli valitukselle asetetun määräajan puitteissa. Valitusaika käräjäoikeuden tuomiosta on 30 päivää siitä, kun tuomio annettiin tai julistettiin. Toisinaan valitukselle osoitettu määräaika voidaan kuitenkin palauttaa ja valitus ottaa käsiteltäväksi, vaikka määräaika olisi kulunut umpeen. Tällöin sille, että valittaja on laiminlyönyt määräajan noudattamisen, tulee olla hyväksytty syy eli laillinen este.

Laillisena esteenä sille, ettei valitusta ole voitu tehdä määräajassa pidetään sairautta, yleisen liikenteen keskeytymistä sekä muuta tuomioistuimen hyväksymää estettä. Kyse on siis sellaisesta esteestä, johon valittaja ei ole voinut itse vaikuttaa. Jos päämies on käyttänyt asiamiestä, katsotaan asiamiehen laillisen esteen koituvat päämiehen eduksi, mikäli päämies ei ole voinut saada ajoissa toista asiamiestä asiaansa hoitamaan.

Mikäli asianomainen haluaa vedota lailliseen esteeseen, tulee hänen vaatia menetetyn määräajan palauttamista kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun laillinen este lakkasi ja viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, jona asetettu määräaika päättyi. Kun hakemus koskee määräajan palauttamista käräjäoikeuden tuomiosta, valittamiseen haetaan muutosta hovioikeudelta. Myös tyytymättömyyden ilmoitusta koskevan määräajan voi saada palautetuksi lailliseen esteeseen vetoamalla.

Laillinen este tunnetaan toki myös muussakin tai muun asteisessa muutoksenhaussa. Hovioikeuden tuomiosta valitetaan korkeimpaan oikeuteen ja hallinto-oikeudellisissa asioissa hallinto-oikeuden päätöksistä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myös näille valituksille on asetettu laissa määräaika, jota tulee noudattaa, mutta joka voidaan laillisen esteen ollessa käsillä myös palauttaa. Jos hakemus koskee määräaikaa, joka on varattu hovioikeuden tuomiosta valittamiseen, tehdään hakemus korkeimmalle oikeudelle. Hakemus tehdään korkeimmalle oikeudelle myös silloin, kun käsillä on sellainen käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta suoraan korkeimmalta oikeudelta. Hallinto-oikeuden päätöksiä koskien menetetyn määräajan palauttamista haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa laillisen esteen lakkaamisesta ja viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun määräaika päättyi.

Lisätietoa muutoksenhausta löytyy Minilexin muista artikkeleista. Muutoksenhakua koskevissa kysymyksissä on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa