Minilex - Lakipuhelin

Vastavalitus rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Rikosasiassa valittajan vastapuoli voi valittaa käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ilmoittamatta tyytymättömyyttä, joka on normaalisti valittamisen edellytys. Vastavalitus on tehtävä kahden viikon kuluessa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä.

Vastavalitus raukeaa, jos valitus peruutetaan, raukeaa tai jätetään tutkimatta taikka valittajalle ei myönnetä jatkokäsittelylupaa. Vastavalitus ei kuitenkaan raukea, jos valitus peruutetaan vasta pääkäsittelyssä.

Vastavalitukseen sovelletaan muilta osin samoja säännöksiä kuin valitukseen. Vastavalituskirjelmässä on siten mainittava valituksen kohteena oleva käräjäoikeuden ratkaisu ja sen kohdat, joihin haetaan muutosta. Kirjelmässä on myös mainittava, mitä muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun tulisi tehdä ja millä perusteilla. Siinä on lisäksi ilmoitettava ne todisteet, joihin halutaan nojautua, ja mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen. Jos asiassa tarvitsee jatkokäsittelyluvan, vastavalituskirjelmässä on mainittava peruste jatkokäsittelyluvan myöntämiselle. Kirjelmään on myös sisällytettävä yksilöidysti perusteltu pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeudessa, jos asianosainen haluaa hovioikeuden järjestävän pääkäsittelyn. Lisäksi on ilmoitettava tarpeelliset yhteystiedot ja liitettävä ne asiakirjat, joihin vedotaan ja joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa, sekä jäljennös kirjelmästä ja siihen liitetyistä asiakirjoista.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »