Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku rikosasiassa annettuun ratkaisuun

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasioiden oikeudenkäyntiä koskee oma säädöksensä, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa. Laissa säädetään muun muassa syyteoikeudesta, toimivaltaisesta tuomioistuimesta ja pääkäsittelyn kulusta. Rikosasiassa annetun tuomion muutoksenhausta sen sijaan säädetään pääsääntöisesti oikeudenkäymiskaaressa.

Mikäli rikosasian asianosainen ei ole tyytyväinen käräjäoikeuden antamaan tuomioon, hän voi valittaa sitä ylempään oikeusasteeseen eli hovioikeuteen ja hovioikeuden jälkeen mahdollisesti vielä korkeimpaan oikeuteen. Muutosta käräjäoikeuden tuomioon voi hakea hovioikeudesta, mikäli muutoksenhakua ei ole erikseen kielletty. Tuomion antamisen yhteydessä asianosaisille on annettava asianmukaiset muutoksenhakuohjeet.

Asianosaisen ollessa tyytymätön käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun hänen tulee ilmoittaa tyytymättömyytensä suullisesti tai kirjallisesti kyseiseen tuomioistuimeen viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, milloin käräjäoikeus antoi tai julisti ratkaisunsa. Jos henkilö on vangittuna, hän voi esittää tyytymättömyytensä myös vankilan johtajalle. Jos asianosainen ei ilmoita tyytymättömyyttään tai tee sitä asianmukaisesti, hän menettää asiassa puhevaltansa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Asianosaisen valitusaika käräjäoikeuden tuomiosta on 30 päivää ratkaisun antopäivästä. Valituskirjelmästä tulee käydä ilmi muun muassa ratkaisu, johon muutosta haetaan, valituksen perusteet sekä asianosaisten nimet.

Lähtökohta on, että käräjäoikeuden tuomiosta valitettaessa tarvitaan hovioikeuden jatkokäsittelylupa. Kuitenkin, jos vastaaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta, hän ei tarvitse jatkokäsittelylupaa. Samoin perustein syyttäjä ja asianomistaja eivät tarvitse jatkokäsittelylupaa. Sellaisissa tilanteissa, joissa jatkokäsittelylupa tarvitaan, se on myönnettävä laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Hovioikeuden antamasta rikosasian tuomiosta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen. Joissain asioissa hovioikeus on asian käsittelyn ensimmäinen oikeusaste, ja silloin sen antamasta ratkaisusta voidaan hakea muutosta ilman korkeimman oikeuden antamaa valituslupaa. Muissa tapauksissa valituslupa tarvitaan. Tällöin korkein oikeus myöntää valitusluvan vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Näitä edellytyksiä ovat oikeuskäytännön yhtenäisyyden saavuttaminen ja lain tulkinta samanlaisissa tapauksissa, asiassa tapahtunut virhe, jonka perusteella ratkaisu tulisi purkaa tai poistaa ja muu painava syy.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa