Minilex - Lakipuhelin

Poissaolo hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeudessa asiat ratkaistaan pääsääntöisesti kirjallisessa menettelyssä. Tällöin asia ratkaistaan kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella ilman suullista pääkäsittelyä. Hovioikeuden tulee kuitenkin järjestää pääkäsittely, jos joku asianosaisista sitä vaatii. Tällöin asian käsittely etenee kuten käräjäoikeudessa ja hovioikeus ratkaisee asian pääkäsittelyssä esitetyn suullisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Jos pääkäsittely järjestetään, asianosaisten tulee siis vedota kaikkiin seikkoihin, vaatimuksiin ja todisteisiin hovioikeuden pääkäsittelyssä, jotta ne voidaan ottaa huomioon asiaa ratkaistaessa. Hovioikeus ei siis itse ota huomioon asianosaisten käräjäoikeudessa esittämiä seikkoja.

Hovioikeus ottaa kuitenkin oikeudenkäyntiaineistona huomioon valittajan vastapuolen aikaisemmin esittämän oikeudenkäyntiaineiston, jos asia ratkaistaan tämän poissaolosta huolimatta. Jos siis valittajan vastapuoli on poissa hovioikeuden pääkäsittelystä, hovioikeus ottaa huomioon hänen aikaisemmin esittämänsä oikeudenkäyntiaineiston.

Hovioikeus kutsuu asianosaiset pääkäsittelyyn. Valittajan poissaolo pääkäsittelystä johtaa asian jättämiseen sillensä. Asiaa ei siis ratkaista hovioikeudessa, jos valittaja ei saavu pääkäsittelyyn. Valittajan vastapuoli kutsutaan pääkäsittelyyn sakon uhalla, jos hänen läsnäolonsa on asian ratkaisemisen kannalta tarpeellista. Jos vastapuolen kuulemista ei pidetä tarpeellisena, kutsutaan hänet pääkäsittelyyn, sillä uhalla, että asia voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta. Tällöin hovioikeus siis ottaa huomioon vastapuolen aikaisemmin esittämän oikeudenkäyntiaineiston. Jos valittajan vastapuoli on kutsuttu pääkäsittelyyn sakon uhalla ja hän silti jää pääkäsittelystä pois, voidaan hänelle asettaa korkeampi uhkasakko. Tietyissä tilanteissa valittajan vastapuoli voidaan myös määrätä tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon.

Jos valitus on jätetty sillensä sen vuoksi, että valittaja ei ole saapunut pääkäsittelyyn, valittajalla on oikeus saada asiansa uudelleen käsitellyksi, jos hänellä on ollut laillinen este poissaololleen. Esteen on tullut olla sellainen, että valittaja ei ole voinut ilmoittaa poissaolostaan ajoissa. Saadakseen valituksensa uudelleen käsitellyksi, valittajan on ilmoitettava laillisesta esteestä hovioikeudelle kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen sillensä jättämisestä. Jos valittaja ei näytä laillista estettä toteen, valitusta ei oteta tutkittavaksi. Tällöin käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa