Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhakukielto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden antama ratkaisu tai tuomio voi olla asianosaisen mielestä väärä monella tavalla ja hän haluaa hakea muutosta annettuun ratkaisuun. Prosessissa eli oikeudenkäynnissä pääperiaatteena vallitsee, että oikeuden antamista ratkaisuista ja tuomioista voi valittaa. On kuitenkin olemassa päätöksiä, joista ei säännönmukaisesti voi valittaa ollenkaan eikä niihin siten voi hakea muutosta. Näille päätöksille, joita koskee muutoksenhakukielto, on tyypillistä, että niillä taataan prosessin sujuvuus.

Oikeus hakea muutosta ja muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet turvataan lailla perustuslain mukaan. Oikeus hakea muutosta kuuluu siis oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Lailla voidaan kuitenkin säätää vähäisiä poikkeuksia edellä mainittuun valitusoikeuteen.

Muutoksenhakukielto on poikkeuksellinen suhteessa laajaan valitusoikeuteen. Tämän takia prosessin aikana tehdyistä päätöksistä, joista ei saa valittaa, tulee ilmoittaa asianosaisille. Muutoksenhakukielto ei voi koskaan koskea jutun koko asiaratkaisua eli tuomioistuimen antamaa tai julistamaa tuomiota (rikosjuttu) taikka ratkaisua (riitajuttu). Tuomioistuimen antamia muita päätöksiä voi koskea muutoksenhakukielto. Lisäksi näistä erotuksena täytyy ottaa huomioon, että valitettaessa käräjäoikeuden ratkaisusta tai tuomiosta hovioikeuteen jatkokäsittelyluvan eli valitusluvan saamisen vaatiminen ei ole muutoksenhakukielto.

Lainsäädäntöön on asetettu erinäisiä muutoksenhakukieltoja. Niille löytyvät perustelu prosessin sujuvuuden turvaamisesta. Esimerkiksi päätöksestä, jolla asiaa käsittelevä tuomari on todettu esteelliseksi, ei voi valittaa. Tämä johtuu siitä, ettei asianosaisella ole oikeutta vaatia tiettyä tuomaria juttunsa käsittelijäksi, vaan asianosaisen oikeus koskee vain tuomarin esteettömyyden takaamista. Näin taataan asian käsittelyn oikeudenmukaisuus ja sujuvuus tuomioistuimessa. Mikäli edellä mainitusta päätöksestä voisi valittaa, asianosaisten tulisi odottaa asiansa käsittelyä alemmassa tuomioistuimessa niin kauan, kunnes valitustuomioistuin ratkaisisi valituksen, jonka jälkeen voitaisiin jatkaa käsittelyä alemmassa tuomioistuimessa. Prosessi kestäisi silloin huomattavan paljon pitempään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa