Minilex - Lakipuhelin

Menettely hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeudessa valitusasian käsittely alkaa, kun valituskirjelmä saapuu hovioikeuteen. Valituskirjelmässä on mainittava muun muassa käräjäoikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan sekä miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi. Lisäksi on mainittava ne perusteet, joilla muutosta haetaan, sekä perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle. Hovioikeus voi kehottaa valittajaa täydentämään valitustaan, jos valitus on puutteellinen. Valitus jätetään tutkimatta, jos se on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi hovioikeudessa, eikä valittaja kehotuksesta huolimatta täydennä valitusta. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta valittaja tarvitsee valitukselleen jatkokäsittelyluvan, kun hän valittaa käräjäoikeuden päätöksestä. Jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Jos lupa myönnetään, jatketaan menettelyä hovioikeudessa.

Hovioikeus kehottaa valittajan vastapuolta antamaan kirjallisen vastauksen valitukseen. Vastausta ei kuitenkaan tarvitse pyytää, jos se on esimerkiksi pyydetty jo jatkokäsittelyluvan myöntämistä harkittaessa. Vastauksessa on ilmoitettava, myöntääkö vastapuoli muutostarpeen vai vastustaako sitä sekä vastapuolen käsitys valittajan vaatimusten perusteista ja seikat, joihin hän haluaa nojautua.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Hovioikeudessa asiat käsitellään pääsääntöisesti kirjallisessa menettelyssä. Myös suullinen pääkäsittely on tarvittaessa mahdollinen ja valittajan tuleekin ilmoittaa halustaan pääkäsittelyyn jo valituskirjelmässä sekä mainittava yksilöity syy siihen, että pääkäsittely olisi järjestettävä. Suullisessa pääkäsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita. Jos riita-asiassa asianosainen tai rikosasiassa asianomistaja tai vastaaja vaatii pääkäsittelyä, se on järjestettävä. Pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse järjestää, jos suullista todistelua ei tarvitse ottaa vastaan sen vuoksi, että käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä ja pääkäsittelyn toimittaminen olisi muutenkin tarpeetonta.

Jos pääkäsittelyä ei järjestetä ja asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, ratkaisun perustana on käräjäoikeudessa kertynyt aineisto, valittajan valituskirjelmä sekä vastapuolen vastaus. Hovioikeus voi tarvittaessa pyytää asianosaisilta vielä kirjallisia lisäselvityksiä. Tällöin asia ratkaistaan siis pelkästään kirjallisen aineiston perusteella valmisteluvaiheessa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa