Minilex - Lakipuhelin

Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomion purkaminen on niin kutsuttu ylimääräinen muutoksenhakukeino. Rikosasiassa tuomio voidaan purkaa syytetyn eduksi tai tämän vahingoksi. Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan purkaa myös, jos henkilö on pyydetty luovutettavaksi Suomeen suorittamaan yhteistä vankeusrangaistusta. 

Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan purkaa syytetyn eduksi, jos oikeuden jäsen tai virkamies, syyttäjä taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn. Tällöin purkamisen edellytyksenä on, että menettelyn voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Myös menettämisseuraamusta koskeva päätös voidaan purkaa vastaajan eduksi. 

Purkaminen voi perustua myös jutussa käytettyihin todisteisiin. Jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut virheellinen eli ”väärä” tai sisällöltään totuudenvastainen, ja asiakirjan luovuttaja oli tästä tietoinen, tuomio voidaan purkaa. Tuomio saadaan purkaa myös sillä perusteella, että todistaja tai asiantuntija on tahallaan antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen lopputulokseen.

Tuomion purkaminen on mahdollista myös, jos oikeudenkäynnissä vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty. Tuomio puretaan, jos todisteen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn vapauttamiseen tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava lievempiä rangaistussäännöksiä. Tuomio puretaan myös silloin, jos muutoin on esitettävissä erittäin painavia syitä arvioida syytetyn syyllisyys uudelleen. 

Edellä mainituilla perusteilla myös syytetyn vahingoksi tapahtuva tuomion purku on mahdollista. Tällöin edellytetään, että syytetty on vapautettu tai että hänet on tuomittu olennaisesti lievempien rangaistussäännösten mukaan kuin mitä olisi ollut sovellettava.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tuomio saadaan purkaa myös silloin, kun se perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Lisäksi tuomio voidaan purkaa virheellisen rangaistuksen mittaamisen perusteella: jos rikosasiassa rangaistusta määrättäessä on otettu huomioon toinen rangaistus ja tämä rangaistus on sittemmin poistettu tai sen perustana ollut syyte on hylätty tai rangaistus on muuten olennaisesti muuttunut, tuomio saadaan purkaa.

Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn vahingoksi purkaa, jos rikoksesta voi seurata enemmän kuin kaksi vuotta vankeutta tai viraltapano. Jos kyseisessä rikosjutussa vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole aikaisemmin esitetty, tuomio saadaan purkaa, jos seikan esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn tuomitsemiseen rikoksesta tai että hänelle olisi tuomittu ankarampi rangaistus. Tuomiota ei kuitenkaan pureta, ellei saateta todennäköiseksi, ettei asianosainen ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut. Tällöin voidaan myös edellyttää, että syytetty hakee tuomioon muutosta. Olennaista on, että syytetyllä on ollut pätevä syy olla vetoamatta kyseiseen seikkaan.

Tuomion purkamista tarkoittava hakemus syytetyn tai vastaajan vahingoksi rikosasiassa on tehtävä vuoden kuluessa siitä päivästä, jona hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta. Jos hakemus nojautuu toisen rikolliseen menettelyyn, määräaika lasketaan päivästä, jona tätä koskeva tuomio sai lainvoiman. Määräaika lasketaan kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä, jona tuomio, jonka purkamista haetaan, sai lainvoiman. Määräajasta riippumatta tuomio voidaan purkaa virheellisten henkilötietojen perusteella.

Tuomion purkamista haetaan lähtökohtaisesti korkeimmalta oikeudelta. Tietyissä tilanteissa oikea tuomioistuin käsittelemään purkuasian on se tuomioistuin, jonka tekemä päätös on esitetty purettavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa