Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku ja intressi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden antama tuomio tai ratkaisu saattaa olla asianosaisen mielestä väärä monella tavalla ja hän haluaa tehdä valituksen. Muutoksenhakua käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen rajoittaa valituslupamenettely. Jotta luvan valittamiseen saisi, tulee asianosaisella olla tarvittava oikeudellinen intressi eli aktualisoitunut oikeussuojan tarve. Tätä intressiä hovioikeus punnitsee, kun se päättää valitusluvan antamisesta.

Edellä mainittua intressiä kutsutaan valittaessa tuomiosta tai ratkaisusta muutoksenhakuintressiksi. Intressin merkittävyys ja oikeussuojan tarve ovat sidoksissa jatkokäsittelyluvan saamiseen. Riita-asioissa intressiä mitataan rahassa ja rikosasioissa rangaistuksen määrällä.

Muutoksenhakuintressi edellyttää, että muutoksenhaun alaisen ratkaisun tai tuomion tulee olla valittajalle vastainen. Tällaista intressiä ei siis ole, jos asianosainen on voittanut asiassa eli saanut vaatimuksensa läpi käräjäoikeudessa. Kuitenkin voi olla, että asianosainen häviää juttunsa vain osittain. Silloin intressi hakea muutosta kohdistuu tähän hävittyyn osaan. Intressin mittaamisen tarkoituksena on vähentää vähäpätöisiin asioihin kuluvia oikeuslaitoksen resursseja ja helpottaa käsittelyruuhkia.

Hovioikeuden valituslupamenettelyssä muutoksenhakuintressiä tarkastellaan objektiivisin kriteerein, eikä asianosaisen subjektiivinen näkemys ole riittävä. Siksi lakiin on kirjattu valituslupaperusteet, joihin asianosaisen tulee vedota muutoksenhakuintressinsä toteen näyttämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa