Minilex - Lakipuhelin

Valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintoprosessi on rakenteeltaan kaksiasteinen. Valitettaessa hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä, vaaditaan korkeimman hallinto-oikeuden myöntämä valituslupa.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta sellainen henkilö, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun annettu päätös vaikuttaa. Lisäksi joissain tilanteissa on erikseen säädetty muistakin muutoksenhakuun oikeutetuista henkilöistä. Myös viranomainen saa tietyissä tilanteissa hakea muutosta hallinto-oikeuden antamaan ratkaisuun.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Valituslupaa haettaessa on ilmoitettava peruste, jolla valituslupaa pyydetään ja ne syyt, joiden vuoksi valituslupa on valittajan mielestä myönnettävä. Valituslupa voidaan myöntää, jos asia on tärkeää saada korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tai koska se on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa tapauksissa. Valituslupa voidaan myöntää myös, jos asiassa on tapahtunut ilmeinen virhe tai jos asian käsittelyyn on muu painava syy. Korkein hallinto-oikeus voi myöntää valitusluvan koko asialle tai vain osalle sitä.

Valituslupaa on pääsääntöisesti haettava aina, kun hallintoasiasta valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämä kattava muutoksenhakujärjestelmä tuli käyttöön vuoden 2020 alussa.

Vinkit

- Lakimiehemme vastaavat mielellään korkeimman hallinto-oikeuden valituslupia koskeviin kysymyksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa