Minilex - Lakipuhelin

Valitus ja vastavalitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valituksella tarkoitetaan muutoksenhakukeinoa, jolla käräjäoikeuden tuomioon haetaan muutosta hovioikeudelta. Vastavalitus tarkoittaa puolestaan valittajan vastapuolen tekemää valitusta. Vastavalituksen voi tehdä myös syyttäjä, joskin syyttäjän mahdollisuuteen tehdä vastavalitus on suhtauduttu hieman varauksellisesti.

Silloin kuin muutoksen hakeminen on mahdollista, käräjäoikeus ilmoittaa siitä tuomiota antaessaan ja antaa samalla muutoksenhakua koskevat ohjeet. Tämän jälkeen asianosaisten tulee halutessaan ilmoittaa tyytymättömyyttä tuomioon seitsemän päivän kuluessa tuomion antamisesta tai muutoin he menettävät oikeutensa hakea muutosta. Tyytymättömyyden ilmoittamisen ja sen hyväksymisen jälkeen käräjäoikeus antaa valitusosoituksen, jossa mainitaan tuomioistuin, jolta muutosta haetaan sekä valitusajan päättymispäivä. Valitusaika on 30 päivää käräjäoikeuden tuomion antamisesta. Hovioikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava käräjäoikeuteen ennen valituksen määräajan päättymistä. Käräjäoikeus puolestaan huolehtii valituskirjelmän toimittamisesta hovioikeuteen. Käräjäoikeus voi asettaa uuden määräajan muutoksenhakua varten esimerkiksi muutoksenhakijan sairastumisen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi. Uutta määräaikaa on haettava jo ennen kuin alkuperäinen määräaika päättyy. Valituskirjelmässä on ilmoitettava käräjäoikeuden tuomio sekä miltä kohdin ja mitä muutoksia kyseiseen tuomioon vaaditaan. Lisäksi on ilmoitettava muun muassa todisteet ja se, mitä kyseisillä todisteilla halutaan näyttää toteen.

Vastavalitus tehdään puolestaan tyytymättömyyttä ilmoittamatta. Asianosainen voi tällöin tarkkailla, että aikooko vastapuoli valittaa ja vastapuolen valittaessa hän voi itsekin halutessaan alkaa hakemaan muutosta asiassa. Vastavalitus on tehtävä kahden viikon kuluessa siitä, kun valittajalle asetettu valitusmääräaika on päättynyt. Vastavalitus raukeaa muun muassa sillon, kun alkuperäinen valitus peruutetaan, raukeaa tai se jätetään tutkimatta. Poikkeuksen tähän muodostaa kuitenkin tilanne, jossa valitus peruutetaan vasta pääkäsittelyn aikana, jolloin vastavalitus ei raukea.

Valitus ja vastavalitus ovat siis muutoksenhakukeinoja. Mikäli haluat tietää lisää valituksesta ja vastavalituksesta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa