Minilex - Lakipuhelin

Laillinen este muutoksenhaku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun käräjäoikeus antaa tai julistaa ratkaisun, sen on samalla ilmoitettava, saako ratkaisuun hakea muutosta ja mitä muutoksenhaussa on noudatettava. Saapuvilla oleville asianosaisille on annettava kirjalliset ohjeet muutoksenhakuun. Jos asianosainen haluaa hakea muutosta käräjäoikeuden tuomioon, hänen on lähtökohtaisesti ilmoitettava tyytymättömyytensä viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Tyytymättömyyden ilmoitus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai sen kansliaan. Jos tyytymättömyyttä ei ilmoiteta, muutoksenhakuoikeus menetetään. Kun tyytymättömyyden ilmoitus on annettu ja se on hyväksytty käräjäoikeudessa, käräjäoikeus antaa valitusosoituksen, jossa on mainittava muutoksenhakutuomioistuin ja valitusajan päättymispäivä, joka on 30 päivää siitä päivästä, kun käräjäoikeus julisti tai antoi tuomionsa. Mikäli muutosta haetaan hovioikeuden ratkaisuun, määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää hovioikeuden ratkaisun antamisesta.

Jos muutosta ei laillisen esteen vuoksi voida hakea määräajassa, käräjäoikeus asettaa hakemuksesta uuden määräajan muutoksen hakemista varten. Uutta määräaikaa on pyydettävä ennen alkuperäisen määräajan päättymistä käräjäoikeudelta kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijaa kohdanneesta esteestä. Lain mukaan laillinen este on sillä, joka on estynyt suorittamasta velvollisuuttaan sairauden tai yleisen liikenteen keskeytymisen vuoksi. Tuomioistuin voi myös tutkia, hyväksytäänkö muu ilmoitettu tai tiedetty este lailliseksi. Kaikki tautiluokituksen mukaiset sairaudet eivät välttämättä tule hyväksytyksi lailliseksi esteeksi, mutta sellaisiksi on yleensä katsottu esimerkiksi välitöntä sairaalahoitoa vaativat sairaudet. Myöskään postilakkoa ei ole hyväksytty lailliseksi esteeksi.

Mikäli asianosainen ei ole voinut ilmoittaa tyytymättömyyttään tai hakea muutosta laillisen esteen vuoksi, hänelle voidaan hakemuksesta palauttaa menetetty määräaika. Menetetyn määräajan palauttamista on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa laillisen esteen lakkaamisesta ja viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun menetetty määräaika päättyi. Jos muutosta haetaan käräjäoikeuden ratkaisuun, hakemus tehdään hovioikeudelle. Muissa tapauksissa hakemus tehdään korkeimmalle oikeudelle, myös silloin, jos käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta suoraan korkeimmasta oikeudesta. Sama määräaika koskee myös muutoksenhakua hallinto-oikeuden ratkaisuun, jota haetaan tällöin korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Laillisella esteellä tarkoitetaan pätevää syytä olla hakematta muutosta määräajassa ilman, että oikeus muutoksenhakuun menetetään. Mikäli laillinen este täyttää lain tai tuomioistuimen harkinnan mukaiset kriteerit, muutoksenhaun määräaika voidaan hakemuksesta palauttaa. Muissa tapauksissa oikeus muutoksenhakuun saatetaan menettää. Lakimieheltä voi kysyä lisää neuvoja muutoksenhakuun liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa