Minilex - Lakipuhelin

Valituksen peruuttaminen hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden pääasian ratkaisusta voi aina valittaa hovioikeuteen ellei valittamista ole erikseen kielletty. Valittaminen tapahtuu ilmoittamalla ensin tyytymättömyyttä käräjäoikeuden päätökseen, tai osaan siitä, seitsemän päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta. Tyytymättömyyden ilmoituksen yhteydessä valittaja saa valitusosoituksen, josta löytyvät tarkemmat ohjeet varsinaisen valituksen tekemiseen ja myös se, mille hovioikeudelle valitus tulee tehdä. Valittaja voi peruuttaa tekemänsä tyytymättömyyden ilmoituksen sen tekemiselle säädetyn määräajan aikana.

Varsinainen valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta. Joissain tapauksissa käräjäoikeus voi myös myöntää valitusajalle pidennystä.

Valittajan vastapuoli saa tiedon valituksesta ja hän voi sen perusteella valittaa ratkaisusta omalta osaltaan vastavalituksella. Vastavalituksen yhteydessä tyytymättömyyttä ei tarvitse ilmoittaa. Vastavalitus on tehtävä kahden viikon kuluessa valittajalle annetun valitusajan päättymisestä.

Jos valittaja haluaa peruuttaa jo tekemänsä valituksen, hänen on toimitettava hovioikeudelle osoitettu kirjallinen peruuttamisilmoitus hovioikeuden kirjaamoon tai käräjäoikeuden kansliaan. Jos valittaja peruuttaa valituksensa, se raukeaa, eikä valittajalle myönnetä jatkokäsittelylupaa. Jos valitus jätetään tutkimatta, raukeaa myös vastavalitus. Sen sijaan jos valitus peruutetaan vasta asian pääkäsittelyssä hovioikeudessa, vastavalitus ei enää raukea.

Yleensä valitus voidaan aina peruuttaa, mutta syyttäjän ei tule peruuttaa hovioikeudelle tekemäänsä valitusta ilman riittävän painavia syitä. Tämä ohjeistus pätee myös tilanteissa, joissa syyttäjä on vaihtunut.

Hovioikeudelle tehtävän valituksen laadinnan yhteydessä kannattaa aina olla yhteydessä lakimieheen, sillä valittamiseen liittyy paljon seikkoja, joissa on suotavaa turvautua ammattilaisen apuun halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa