Minilex - Lakipuhelin

Miten yksipuoliseen tuomioon haetaan muutosta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksipuolisella tuomiolla tarkoitetaan riita-asiassa annettavaa tuomioistuimen ratkaisua, joka perustuu jommankumman osapuolen passiivisuuteen. Yksipuoliseen tuomioon ei voi hakea muutosta valittamalla, vaan asianosaisen on haettava takaisinsaantia siinä tuomioistuimessa, joka on antanut tuomion. Takaisinsaantia on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun takaisinsaannin hakija on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta. Muutosta yksipuoliseen tuomioon haetaan takaisinsaannilla, sillä yksipuolisen tuomion antaminen perustuu toisen osapuolen poissaoloon tai laiminlyöntiin, eikä näyttökysymyksiä ole tarkemmin tutkittu, joten takaisinsaannilla asianosainen voi saada asian perusteellisesti käsitellyksi ensimmäisessä oikeusasteessa ja päästä hyödyntämään koko instanssijärjestelmää.

Jos yksipuolinen tuomio on annettu sen vuoksi, että asianosainen ei ole antanut kirjallista vastausta tai saapunut tuomioistuimeen, on takaisinsaantia koskevassa hakemuksessa mainittava sellainen syy tuomion muuttamiselle, jolla olisi voinut olla merkitystä asiaa ratkaistaessa. Jos taas yksipuolinen tuomio on annettu sen vuoksi, että asianosainen ei ole antanut kirjallista lausumaa, jossa hän ilmaisee kantansa esitettyihin kysymyksiin, on takaisinsaantia hakevan esitettävä kantansa takaisinsaantia koskevassa hakemuksessa. Hakemuksen tulee sisältää jotain sellaista, mikä aiemmin olisi estänyt yksipuolisen tuomion antamisen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos takaisinsaantihakemus otetaan tutkittavaksi, jatketaan asian käsittelyä siitä, mihin ennen yksipuolisen tuomion antamista jäätiin. Jos takaisinsaantia hakevan vastapuoli on valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen, on käräjäoikeuden ilmoitettava takaisinsaannista hovioikeudelle ja asia on palautettava käräjäoikeuteen takaisinsaannin yhteydessä käsiteltäväksi. Lisäksi on syytä huomata, että jos asianosaista vastaan annetaan toistamiseen yksipuolinen tuomio, ei hänellä ole enää oikeutta takaisinsaantiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa