Minilex - Lakipuhelin

Poissaolo hovioikeudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poissaolon vaikutus asian käsittelyyn hovioikeudessa riippuu siitä, millä uhalla kyseinen henkilö on pääkäsittelyyn kutsuttu. Usein asiat hovioikeudessa ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä ilman asianosaisten läsnäoloa. Jos asiassa kuitenkin järjestetään pääkäsittely, kutsussa hovioikeuteen kerrotaan, mitä poissaolosta seuraa.

Valittaja kutsutaan pääkäsittelyyn sillä uhalla, että hänen poissa ollessaan valitus jätetään sen kohteena olevan asian osalta sillensä eli sitä ei käsitellä. Jos valittaja on kuitenkin jäänyt pois pääkäsittelystä laillisen esteen vuoksi, jota hän ei ole voinut ilmoittaa hovioikeudelle ajoissa, hän voi saada sillensä jätetyn asiansa uudelleen käsiteltäväksi ilmoittamalla esteestään hovioikeudelle 30 päivän kuluessa siitä, kun valitus jätettiin sillensä.

Jos valittajan vastapuolenkin läsnäolo pääkäsittelyssä on tarpeellista asian käsittelemiseksi, hänet kutsutaan pääkäsittelyyn sakon uhalla. Jos sakon uhalla asian käsittelyyn kutsuttu vastapuoli jää kuitenkin pois asian käsittelystä, hänelle voidaan asettaa korkeampi uhkasakko. Jos vastapuoli on nimenomaisesti velvoitettu saapumaan käsittelyyn henkilökohtaisesti, hänet voidaan myös määrätä tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon. Ilman henkilökohtaisen läsnäolon velvoitetta valittajan vastapuoli voidaan määrätä istuntoon tuotavaksi riita-asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu sekä rikosasiassa.

Valittajan vastapuoli voidaan kutsua pääkäsittelyyn myös sillä uhalla, että asia voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta, ellei hänen kuulemistaan pidetä asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisena.

Asianosaisten lisäksi myös heidän lailliset edustajansa, todistajat tai muut kuultavat voidaan kutsua istuntoon sakon uhalla. Pääkäsittelyyn velvoitetaan saapumaan henkilökohtaisesti silloin, kun juuri kyseisen henkilön kuulemista pidetään asian selvittämiseksi tarpeellisena.

Jos sakon uhasta huolimatta kutsuttu ei saavu pääkäsittelyyn, jos tuotavaksi määrättyä henkilöä ei tavoiteta tai jos kutsua ei saada annetuksi tiedoksi pääkäsittely voidaan, silloin kun siihen on syytä, toimittaa ja asia ratkaista henkilön poissaolosta huolimatta. Tällaisessa tapauksessa mahdollisesti asetettua uhkasakkoa ei tuomita. Uhkasakkoa ei myöskään tuomita silloin, kun pääkäsittelyyn tuotavaksi määrätty saadaan tuotua asian käsittelyyn tai silloin, jos katsotaan, että vaade henkilökohtaisesta kuulemisesta raukeaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa