Minilex - Lakipuhelin

Vastavalitus käräjäoikeuden tuomioon

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kun käräjäoikeuden tuomiosta valitetaan hovioikeuteen, tulee hovioikeuden kehottaa valittajan vastapuolta antamaan kirjallinen vastaus valitukseen hovioikeuden määräämässä ajassa. Hovioikeus voi pyytää vastausta jos käsitellessään kysymystä siitä, tuleeko valittajalle myöntää jatkokäsittelylupa. Mikäli näin on toimittu, ei vastausta luonnollisesti tarvitse pyytää uudestaan. Toisaalta, jos valitus jätetään tutkimatta, ei vastauksen pyytäminen vastapuolelta ole tarpeen. Valituksen vuoksi annettava vastaus on erotettava vastavalituksesta. Vastauksella valittajan vastapuoli ottaa vain kantaa valittajan muutosvaatimuksiin, kun taas vastavalitus mahdollistaa myös vastapuolelle vaatimusten esittämisen.

Valittajan vastapuolelle on siis valittajan ohella annettu mahdollisuus valittaa osaltaan käräjäoikeuden tuomiosta. Tämä vastavalituksen avulla tehtävän vastamuutoksenhaun tarkoituksena on estää tilanteita, joissa valittaja hakee muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun siltä varalta, että vastapuoli saattaa valittaa ratkaisusta. Esimerkiksi rikosasioissa syyttäjä voi tehdä vastavalituksen kun rikosasian vastapuoli on valittanut käräjäoikeuden antamasta ratkaisusta hovioikeuteen. Jos rikoksesta tuomittu esittää valituksen vaatien siinä rangaistuksensa lieventämistä, on syyttäjällä oikeus esittää vastavalituksessa perusteita sen puolesta, että rangaistusta kovennettaisiin. Vastavalitus voi koskea myös muita, kuin valituksessa esitettyjä seikkoja, kunhan ne on esitetty käräjäoikeudessa. Vastavalituksessa valittajan vastapuolelle avautuukin mahdollisuus esittää omia vaatimuksia käräjäoikeuden ratkaisuun varsinaisen muutoksenhaun määräajan jälkeen. Aikaa vastavalituksen tekemiselle on kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä. 

Vastavalitus raukeaa, mikäli valitus peruutetaan, se raukeaa tai jätetään tutkimatta. Jos valitus perutetaan vasta pääkäsittelyssä, ei vastavalitus kuitenkaan raukea. Vastavalitus raukeaa myös silloin, jos valittajalle ei myönnetä jatkokäsittelylupaa.

Vastavalituksen voi laatia valittajan vastapuoli. Tilanteessa, jossa asiassa on useita asianosaisia, voi vastavalitus koskea kuitenkin vain sellaista osapuolta, joka on valittajan vastapuoli valituksessa mainitussa asiassa. Vastavalitus laaditaan muutoin samalla tavoin kuin valitus. Se on syytä laatia tai sen laatimista vähintäänkin harkita aina kun käräjäoikeuden tuomiosta valitetaan. Vastavalituksen laatimisessa on hyvä kääntyä ammattilaisen apuun.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »