Minilex - Lakipuhelin

Valituskirjelmän liitteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos asianosainen haluaa valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, hänen tulee tehdä hovioikeudelle kirjallinen valituskirjelmä. Valituskirjelmä tulee tehdä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Valituskirjelmä tulee toimittaa viimeistään määräajan päättymispäivänä käräjäoikeuden kansliaan. Valituskirjelmään tulee sisällyttää tietyt asiat sekä liitteet.

Valituskirjelmässä tulee mainita se käräjäoikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan, miltä kohdin ratkaisuun haetaan muutosta, mitä muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun vaaditaan sekä ne perusteet, joilla muutosta vaaditaan ja ne todisteet, joihin halutaan nojautua.

Muutoksenhakijan on liitettävä valituskirjelmään ne asiakirjat, joihin hän muutoksenhakemuksessaan vetoaa ja joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa. Valitukseen ei näin ollen tarvitse liittää jäljennöstä käräjäoikeuden tuomiosta tai pöytäkirjasta. Valituskirjelmään tulee liittää vain uusi kirjallinen aineisto. Tällaista aineistoa on esimerkiksi kirjalliset todisteet. Valituskirjelmään on mahdollista liittää myös esimerkiksi kopioita muista tuomioistuinratkaisuista ja oikeuskirjallisuudesta sekä oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa