Minilex - Lakipuhelin

Valituskirjelmä hallinto-oikeudelle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos asianosainen haluaa valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta, hänen tulee ensin ilmoittaa tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun. Tyytymättömyyden ilmoittamisen jälkeen asianosaisen tulee oma-aloitteisesti tehdä hovioikeudelle osoitettu kirjallinen valitus: valituskirjelmä.

Valituskirjelmä tulee tehdä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Valituskirjelmä tulee toimittaa viimeistään määräajan päättymispäivänä käräjäoikeuden kansliaan. Käräjäoikeuden tehtävänä on lähettää sinne toimitetut valituskirjelmät hovioikeuteen. Jos valitusta ei olla tehty määräajassa, sitä ei tutkita. Mikäli asianosainen laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi ei kykene määräajassa hakemaan muutosta, hänellä on mahdollisuus pyytää käräjäoikeudelta kirjallisella hakemuksella uuden määräajan asettamista. Uutta määräaikaa on kuitenkin haettava ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.

Valituskirjelmässä tulee mainita mihin käräjäoikeuden ratkaisuun muutosta haetaan, miltä kohdin ratkaisuun haetaan muutosta, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi, millä perusteilla muutoksia vaaditaan, miltä osin käräjäoikeuden perustelut ovat valittajan mielestä virheelliset sekä ne todisteet, joihin asianosainen haluaa nojautua.

Valituskirjelmässä tyytymättömyyden kohteet ja muutosvaatimukset täytyy yksilöidä. Yleisluontoinen ilmoitus tyytymättömyydestä tuomioon ei pelkästään riitä. Valituskirjelmässä tulee esittää myös peruste jatkokäsittelyluvan myöntämiselle, jos on kyse sellaisesta asiasta, johon jatkokäsittelylupaa vaaditaan. Valituskirjelmään täytyy liittää myös sellaiset asiakirjat, joihin asianosainen muutoksenhakemuksessaan vetoaa ja joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa.

Lisätietoa valituksen tekemisestä hovioikeuteen sekä valituskirjelmän sisällöstä saat ottamalla yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa