Minilex - Lakipuhelin

Valituskirjelmä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Valittaessaan käräjäoikeuden ratkaisusta asianosaisen on oma-aloitteisesti tehtävä hovioikeudelle osoitettu kirjallinen valitus. Kirjallinen valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Valituskirjelmä tulee toimittaa viimeistään määräajan päättymispäivänä käräjäoikeuden kansliaan. Käräjäoikeuden tehtävänä on lähettää sinne toimitetut valituskirjelmät hovioikeuteen. Jos valitusta ei olla tehty määräajassa, sitä ei tutkita. Mikäli asianosainen laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi ei kykene määräajassa hakemaan muutosta, hänellä on mahdollisuus pyytää käräjäoikeudelta kirjallisella hakemuksella uuden määräajan asettamista. Uutta määräaikaa on kuitenkin haettava ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.

Valituskirjelmään tulee sisällyttää:

1) Käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta;

2) miltä kohdin ratkaisuun haetaan muutosta;

3) mitä muutoksia ratkaisuun tulisi tehdä;

4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan;

4a) perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle;

5) todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua;

6) mahdollinen pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeudessa.

Valituskirjelmään tulee lisäksi liittää sellaiset asiakirjat, joihin valittaja muutoksenhaussaan vetoaa ja joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa. Hovioikeus voi pyytää täydennystä valituskirjelmään, jos siinä ei ole pyydetty jatkokäsittelylupaa tai ilmoitettu jatkokäsittelyyn oikeuttavaa perustetta.

Käräjäoikeus toimittaa sen kansliaan tuodut valituskirjelmät viipymättä hovioikeuteen, jossa asia otetaan valmisteluun.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »