Minilex - Lakipuhelin

Valitus käräjäoikeuden tuomiosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosaiset eivät välttämättä aina ole tyytyväisiä käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun ja he saattavat haluta hakea siihen muutosta. Käräjäoikeuden tuomioon voidaan hakea muutosta hovioikeudelta. Muutoksenhakukeinoa kutsutaan tällöin valitukseksi. Valitus käräjäoikeuden tuomiosta saadaan tehdä, jos muutoksenhakua ei ole kielletty. Käräjäoikeus ilmoittaa tuomiota antaessaan, saako tuomioon hakea muutosta ja antaa muutoksenhakua koskevat ohjeet muutoksenhaun ollessa mahdollista.

Käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen asianosaisen tulee ilmoittaa tyytymättömyyttä tuomioon seitsemän päivän kuluessa tai muuten hän menettää oikeutensa hakea muutosta. Tyytymättömyyttä voidaan ilmoittaa joko suullisesti tai kirjallisesti tuomion antaneelle käräjäoikeudelle. Rikosasiassa vangittu henkilö saa ilmoittaa tyytymättömyyttä myös vankilanjohtajalle. Tyytymättömyyden ilmoittamisen ja sen hyväksymisen jälkeen käräjäoikeus antaa valitusosoituksen, jossa mainitaan hovioikeus, jolta muutosta haetaan sekä valitusajan päättymispäivä. Valitusaika on 30 päivää käräjäoikeuden tuomion antamisesta. Valituskirjelmä on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan ennen valituksen määräajan päättymistä. Käräjäoikeus huolehtii valituskirjelmän toimittamisesta valituksen käsittelevään hovioikeuteen. Sairauden tai jonkin muun hyväksyttävän syyn vuoksi käräjäoikeus voi asettaa uuden määräajan muutoksenhakua varten, mutta tällöin uutta määräaikaa on haettava jo ennen kuin alkuperäinen määräaika päättyy.

Hovioikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava muutoksenhaun kohteena oleva käräjäoikeuden tuomio sekä miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia tuomioon vaaditaan. Lisäksi on ilmoitettava muun muassa todisteet ja se, mitä kyseisillä todisteilla halutaan näyttää toteen.

Käräjäoikeuden tuomioon haetaan siis muutosta valittamalla hovioikeudelta. Oikeutta hakea muutosta voidaan pitää lähtökohtana. Joissakin tilanteissa muutoksenhaku voi olla kuitenkin kiellettyä laissa säädettyjen poikkeuksien vuoksi. Mikäli haluat tietää lisää muutoksen hakemisesta käräjäoikeuden antamaan tuomioon, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa