Minilex - Lakipuhelin

Valitus hovioikeuteen ja määräaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli asianosainen on tyytymätön käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun, voi hän tehdä valituksen. Hovioikeudet tutkivat tehtyjä valituksia käräjäoikeuksien ratkaisuista. Valitukselle asetetaan aina määräaika, jonka kuluessa se tulee tehdä. Määräajan ylittänyttä valitusta eli myöhään saapunutta valitusta ei voida tutkia enää hovioikeudessa. Siten tutkimatta jätetyn valituksen ratkaisusta ei voi enää valittaa, joten käytössä ovat enää ylimääräisen muutoksenhaun keinot, jos niille olevat perusteet täyttyvät.

Määräaika valituksen tekemiselle on 30 päivää ratkaisun antamispäivästä tai julistamispäivästä. Pääsääntöisesti ratkaisu julistetaan käräjäoikeuden istunnossa mutta se voidaan myös antaa kansliassa, jolloin käräjäoikeuden on ilmoitettava asianosaisille pääkäsittelyn loputtua milloin ratkaisu annetaan. Määräaika alkaa kulua jommastakummasta päivästä. Käräjäoikeuden istunnossa saapuvilla olleille asianosaisille on myös heti ratkaisun julistamisen jälkeen annettava kirjalliset ohjeet miten ratkaisusta valitetaan hovioikeudelle.

Ensimmäinen vaihe muutoksenhaussa on ilmoittaa tyytymättömyyttä annettuun ratkaisuun. Tämä tulee tehdä viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu annettiin tai julistettiin. Ilmoitus tehdään joko suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai sen kansliaan.

Kun ilmoitus tyytymättömyydestä hyväksytään, asianosaiselle annettavaan ratkaisun jäljennökseen liitettävä valitusosoitus, joka kertoo mihin ja miten valitus tehdään.

Seuraava vaihe muutoksenhaussa on tehdä valitus. Valitus tulee osoittaa asianomaiselle hovioikeudelle mutta se tulee tehdä määräajan puitteissa ratkaisun antaneelle käräjäoikeudelle.

30 päivän määräaika, jona valitus pitää tehdä alkaa myös kulua päivästä, jona ratkaisu annettiin tai julistettiin. Valituksen tulee saapua käräjäoikeuteen viimeistään määräajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä eli ennen kello 16.15 käräjäoikeuden kansliaan. Jos valitus saapuu myöhässä sitä ei voida ottaa tutkittavaksi.

Määräajan puitteissa käräjäoikeuden kansliaan toimitettu valitus, joka on osoitettu hovioikeudelle, otetaan vastaan ja lähetetään hovioikeudelle käsiteltäväksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa