Minilex - Lakipuhelin

Valituksen myöhästyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden tekemästä pääasian ratkaisusta voi valittaa hovioikeuteen, ellei valittamista ole erikseen kielletty. Määräaika varsinaisen valituksen tekemiselle on 30 päivää käräjäoikeuden päätöksestä, mutta tätä ennen valittajan on ilmoitettava tyytymättömyyttään ratkaisuun seitsemän päivän kuluessa ratkaisusta. Tyytymättömyyden ilmoituksen yhteydessä valittaja saa käräjäoikeudelta valitusosoituksen, josta ilmenevät tarkemmat ohjeet varsinaisen valituksen laatimiseen.

Valitus on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan viimeistään määräajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä, sillä liian myöhään toimitettua valitusta ei tutkita. Valituksen myöhästyminen johtaa siihen, että asia jätetään kokonaan tutkimatta.

Jos valituksen toimittamiselle määräajassa on laillinen este tai muu hyväksyttävä syy, voi käräjäoikeus kuitenkin valitusmääräajan kuluessa hakemuksen perusteella myöntää uuden määräajan valituksen toimittamiselle. Hakemus uudesta määräajasta on toimitettava käräjäoikeudelle kirjallisesti ennen kuin alkuperäinen määräaika on kulunut umpeen. Tästä hakemuksesta on ilmettävä hakijaa kohdannut este tai muu syy johon hakemus perustetaan.

Valitettaessa hovioikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen aika valitusluvan anomiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää hovioikeuden ratkaisusta. Korkeimmalle oikeudelle osoitetun muutoksenhakukirjelmän on saavuttava viimeistään määräajan päättymispäivänä hovioikeuden kirjaamoon. Kirjelmän tulee sisältää sekä lupahakemus että valitus. Jos kirjelmä kuitenkin toimitetaan erehdyksessä suoraan korkeimpaan oikeuteen määräajassa, ei asianosainen menetä puhevaltaansa, eli oikeuttaan valittaa päätöksestä, vaan korkeimman oikeuden on lähetettävä kirjelmä viipymättä hovioikeudelle.

Jos korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä on puutteellinen tai sitä ei ole laadittu säädetyllä tavalla korkein oikeus kehottaa valittajaa täydentämään valitustaan määräajassa, ellei se ole selvästi tarpeetonta. Eräissä tapauksissa korkein oikeus voi vielä epäonnistuneenkin täydentämisen jälkeen kehottaa valittajaa korjaamaan valitustaan uudelleen uudessa määräajassa. Ellei korjausta suoriteta määräajan kuluessa, jätetään hakemus tutkimatta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa