Minilex - Lakipuhelin

Vakuutusoikeus ja ylimääräinen muutoksenhaku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ylimääräinen muutoksenhaku on mahdollista silloin kuin viranomaisen tai tuomioistuimen päätös on lainvoimainen eli lopullinen. Vakuutusoikeus toimii toimivaltaansa sisältyvissä asioissa ylimpänä valitusinstanssina, joten se myös ottaa vastaan ja käsittelee toimivaltansa alaan kuuluvia ylimääräistä muutoksenhakua koskevia hakemuksia. Vakuutusoikeus ei voi kuitenkaan käsitellä itseään koskevaa ylimääräistä muutoksenhakua. Korkein hallinto-oikeus toimii vakuutusoikeuden valvojana ja ottaa vastaan ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin kuuluvan purkuhakemuksen, jos sille on edellytykset.

Vakuutusoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee toimeentuloturvaa ja eläkettä koskevia asioita. Se käsittelee vain valituksia, jotka koskevat näitä asioita. Vakuutusoikeus on ylin muutoksenhakuaste näissä asioissa. Sen päätöksistä ei siis voi valittaa säännönmukaisin keinoin, mikä tarkoittaa, että sen päätökset ovat lainvoimaisia eikä sitä ylempää valitusinstanssia eli muutoksenhakutuomioistuinta ole. Vakuutusoikeuden toimintaan ja asioiden käsittelyyn sovelletaan sekä vakuutusoikeuslakia että hallintoprosessilakia soveltuvin osin.

Lain mukaan vakuutusoikeus voi vireillä olevan asian ratkaisemisen yhteydessä poistaa siihen liittyvän päätöksen ilman hakemusta tai esitystä. Lisäksi vakuutusoikeus tutkii laissa mainituin edellytyksin sille tehtyjä ylimääräistä muutoksenhakua koskevia hakemuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutusoikeus voi poistaa lainvoimaisen päätöksen ja määrätä asia uudelleen käsiteltäväksi asianomaisessa viranomaisessa, jos sille on laissa mainitut edellytykset. Määräaika hakea päätöksen poistamista alkaa siitä, kun päätös saa lainvoiman. Määräaika on pääasiallisesti viisi vuotta mutta erityisen painavasta syystä voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta.

Vakuutusoikeus ei voi poistaa tai muuttaa omia päätöksiään ylimääräisen muutoksenhaun kautta. Korkein hallinto-oikeus voi sen sijaan purkaa vakuutusoikeuden päätöksen ylimääräisen muutoksenhaun johdosta, jos asian käsittelyssä on vakuutusoikeudessa tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa tehtyyn päätökseen. Korkein hallinto-oikeus ei voi muilla perusteilla ottaa käsittelyyn vakuutusoikeuden päätöstä. Korkein oikeus siten toimii viimeisenä oikeusinstanssina hallintoasioissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa