Minilex - Lakipuhelin

Tyytymättömyyden ilmoitus ja toimituskirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos asianosainen haluaa valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta, hänen on ilmoitettava tyytymättömyytensä siihen. Tyytymättömyyden ilmoitus on tehtävä asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle tai sen kansliaan viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden päätös julistettiin tai annettiin. Tyytymättömyyttä ilmoitettaessa on myös mainittava, millä tavalla asiassa laadittu toimituskirja, joka on tarpeen valitusta varten, toimitetaan ilmoittajalle.

Tyytymättömyyden ilmoituksen voi rajata koskemaan vain tiettyä osaa käräjäoikeuden ratkaisusta. Rajaus voi koskea esimerkiksi jotain tiettyä vaatimusta, rikostekoa tai oikeudenkäyntikuluja. Jos asianosainen haluaa tehdä tällaisen rajauksen, siitä on mainittava käräjäoikeudelle tyytymättömyyden ilmoituksen yhteydessä.

Käräjäoikeuden puheenjohtaja päättää tyytymättömyyden ilmoituksen hyväksymisestä. Jos tyytymättömyyden ilmoitus on tehty edellä mainittuja, laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen ja jos ratkaisusta saa hakea muutosta, tyytymättömyyden ilmoitus hyväksytään. Jos menettelytapoja ei ole noudatettu, tyytymättömyyden ilmoitus hylätään. Hylkäämisestä on ilmoitettava kirjallisesti asianosaiselle. Asianosaisella on mahdollisuus kannella tyytymättömyyden ilmoituksen hylkäämisestä hovioikeuteen kolmessakymmenessä päivässä käräjäoikeuden ratkaisun julistamisesta tai antamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa