Minilex - Lakipuhelin

Tyytymättömyyden ilmoituksen määräaika

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Mikäli asianosainen on tyytymätön käräjäoikeuden päätökseen tai tuomioon voi hän hakea siihen muutosta. Käräjäoikeuden tuomioon tai päätökseen tyytymättömän on ensin ilmoitettava tyytymättömyydestään viikon kuluessa ratkaisun annosta. Hovioikeuden päätökseen tai tuomioon tyytymättömän on haettava muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää hovioikeuden ratkaisusta. 

Käräjäoikeuden päätökseen tyytymättömän on ensin ilmoitettava tyytymättömyytensä ratkaisuun seitsemän päivän kuluessa sen annosta. Ilmoituksen tyytymättömyydestä voi tehdä suoraan joko suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai sen kansliaan. Tyytymättömyyden ilmoitus voi koskea koko käräjäoikeuden päätöstä tai vain osaa siitä. Ilmoituksessa on eriteltävä ne kohdat joihin on tyytymätön mikäli tyytymättömyys koskee vain osaa käräjäoikeuden päätöksestä.

Tyytymättömyyden ilmoituksen jälkeen on käräjäoikeudelle toimitettava valituskirjelmä joka on osoitettu hovioikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta. Mikäli tyytymättömyyden ilmoitusta ja valituskirjelmää ei toimita määräajan kuluessa, tulee käräjäoikeuden ratkaisu lainvoimaiseksi. Aiheeseen liittyen on useita korkeimman oikeuden ratkaisuja joten mikäli tarvitsen apua muutoksenhaussa suosittelen ottamaan yhteyttä lakimieheen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »