Minilex - Lakipuhelin

Tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden päätökseen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Asianosainen, joka on tyytymätön käräjäoikeuden päätökseen voi hakea ratkaisuun muutosta, jollei sitä ole joissain tapauksissa erikseen kielletty. Jotta asianosainen voisi hakea muutosta, on valituksen kohteena olevaan tuomioon ilmoitettava tyytymättömyyttä. Tyytymättömyyden ilmoittamisen laiminlyönti johtaa muutoksenhakuoikeuden menettämiseen.

Asianosaisen on ilmoitettava tyytymättömyytensä käräjäoikeudelle viimeistään seitsemäntenä päivänä ratkaisun antamisesta. Tyytymättömyys on mahdollista ilmoittaa esimerkiksi saman tien, kun päätös on annettu. Ilmoitus voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti. Vaikka tyytymättömyys ilmoitettaisiin, ei se tarkoita, että valitus olisi tullut vireille hovioikeudessa.

Kun käräjäoikeus on hyväksynyt tyytymättömyyden ilmoituksen, antaa se valitusosoituksen, jossa mainitaan valituksen käsittelevä hovioikeus ja päivä, jona valitusaika päättyy. Muutoksenhakijan on 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta toimitettava käräjäoikeudelle valituskirjelmä. Jos tyytymättömyyden ilmoitus ja valituskirjelmä eivät ole määräajassa toimitettu käräjäoikeudelle, tulee käräjäoikeuden ratkaisu lainvoimaiseksi.

Jos haluat tietää tarkemmin tyytymättömyyden ilmoittamisesta, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »