Minilex - Lakipuhelin

Syyttäjän valitus hovioikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Syyttäjä voi hakea käräjäoikeuden päätökseen muutosta valittamalla. Syyttäjän valittaminen käräjäoikeuden päätöksestä ei juuri eroa muiden oikeudenkäynnin osapuolten valittamisesta. Myös syyttäjän on pääsääntöisesti ensin saatava käräjäoikeudelta jatkovalituslupa ennen kuin voi valittaa käräjäoikeuden päätöksestä.

Kun käräjäoikeus antaa ratkaisunsa, on sen samalla ilmoitettava saako ratkaisuun hakea muutosta ja mitä muutoksenhaussa on noudatettava. Syyttäjälle ei tarvitse antaa kirjallisia ohjeita muutoksenhausta. Syyttäjän, kuten myös jokaisen asianosaisen on ensin ilmoitettava tyytymättömyydestään viikon kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta. Tyytymättömyyden ilmoitus voi koskea koko ratkaisua tai vain osaa siitä. Mikäli asianosaisia on useita on syyttäjän mainittava ketä heistä tyytymättömyyden ilmoitus koskee.

Syyttäjä ei tarvitse jatkokäsittelylupaa jos vastaaja on tuomittu yli kahdeksan kuukauden vankeuteen ja valitus koskee vastaajalle tuomittua rangaistusta tai syyksi luettua rikosta. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa