Minilex - Lakipuhelin

Syyttäjän tekemä vastavalitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vastavalituksella haetaan muutosta käräjäoikeuden antamaan tuomioon. Se on siten valituksen tavoin muutoksenhakukeino. Vastavalituksen voi tehdä valittajan vastapuoli tai syyttäjä.

Syyttäjä voi tehdä vastavalituksen tyytymättömyyttä ilmoittamatta silloin, kun se on tarpeen rikosvastuun asianmukaiseksi toteutumiseksi. Syyttäjän on tehtävä vastavalitus kahden viikon kuluessa siitä, kun valittajalle asetettu valitusmääräaika on päättynyt. Vastavalitus raukeaa silloin, kun alkuperäinen valitus peruutetaan, raukeaa tai se jätetään tutkimatta. Vastavalitus raukeaa myös silloin, jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Poikkeuksena tästä on kuitenkin tilanne, jossa valitus peruutetaan vasta pääkäsittelyn aikana, jolloin vastavalitus ei raukea.

Syyttäjän oikeuteen tehdä vastavalitus on suhtauduttu melko varauksellisesti. Tätä näkökohtaa on perusteltu sillä, että syyttäjän oikeus tehdä vastavalitus saattaa vaikuttaa lannistavalla tavalla rikosasioiden vastaajien halukkuuteen hakea muutosta ja tällä tavoin myös huonontaa heidän oikeusturvaa. Tämän vuoksi on myös katsottu, että syyttäjien tulee harkita tarkasti vastavalituksen tekemistä ja tehdä vastavalitus ainoastaan lain oikean soveltamisen sitä edellyttäessä.

Syyttäjällä on siis mahdollisuus hakea muutosta käräjäoikeuden antamaan tuomioon tekemällä vastavalitus. Mikäli haluat tietää lisää syyttäjän tekemästä vastavalituksesta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa