Minilex - Lakipuhelin

Suullinen pääkäsittely hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun käräjäoikeuden ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen, asia voidaan käsitellä hovioikeudessa joko kirjallisessa tai suullisessa menettelyssä. Jos asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, pääkäsittelyä ei järjestetä ja asia ratkaistaan valmisteluaineiston, eli kirjallisten vastausten, perusteella. Hovioikeuden on kuitenkin toimitettava suullinen pääkäsittely, jos asianosainen sitä riita-asiassa vaatii. Rikosasiassa hovioikeuden on toimitettava suullinen pääkäsittely, jos asianomistaja tai vastaaja sitä vaatii. Hovioikeus voi kuitenkin ratkaista asian kirjallisessa menettelyssä, jos suullista todistelua ei tarvitse ottaa vastaan sen vuoksi, että näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä, ja pääkäsittelyn toimittaminen olisi muutenkin selvästi tarpeetonta ottaen huomioon asian laatu ja merkitys asianosaisille. Hovioikeus voi toimittaa suullisen pääkäsittelyn myös omasta aloitteestaan, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.

Suullinen pääkäsittely hovioikeudessa etenee kuten käräjäoikeudessakin. Tuomioistuin selostaa aluksi lyhyesti käräjäoikeuden ratkaisun sekä hovioikeudessa tapahtuneen asian valmistelun. Valittaja ja vastapuoli saavat perustella kantansa ja vastata toistensa perusteluihin. Hovioikeudessa käsitellään myös tarpeelliset todisteet. Ensin asianosaiset lausuvat kirjallisista todisteista, jonka jälkeen voidaan tarvittaessa kuulla todistajia. Todisteiden käsittelyn ja todistajien kuulemisen jälkeen käydään loppukeskustelu, jossa asianosaiset arvioivat todisteita sekä esittävät näkemyksensä asian ratkaisusta eli siitä, tuleeko käräjäoikeuden ratkaisua muuttaa ja miten sitä tulisi muuttaa. Suullisen pääkäsittelyn päätyttyä hovioikeus ilmoittaa päivän, jolloin ratkaisu annetaan. Ratkaisu lähetetään asianosaisille kirjallisesti.

Hovioikeuden pääkäsittelyssä on esitettävä suullisesti kaikki ne asiat, joihin halutaan vedota. Käräjäoikeudessa esiin tulleita vaatimuksia, perusteluita tai todisteita ei siis oteta automaattisesti huomioon, vaan ratkaisu perustuu hovioikeudessa suullisesti esitettyihin seikkoihin. Käräjäoikeuden ratkaisu ja siellä esitetyt seikat saadaan kuitenkin ottaa huomioon silloin, jos valittajan vastapuoli ei ole paikalla pääkäsittelyssä. Tällöin voidaan ottaa huomioon hänen käräjäoikeudessa esittämä oikeudenkäyntiaineisto, mutta tämä on hyvin poikkeuksellista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa