Minilex - Lakipuhelin

Puutteellinen valituskirjelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden antamasta ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen. Asianosaisen on ilmoitettava tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun seitsemän päivän kuluessa tuomion antamisesta tai julistamisesta. Sen jälkeen asianosaisen täytyy oma-aloitteisesti tehdä hovioikeudelle osoitettu kirjallinen valitus. Valituskirjelmässä on mainittava se käräjäoikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan, miltä kohdin ratkaisuun haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi. Lisäksi tulee mainita ne perusteet, joilla muutosta vaaditaan ja miltä osin käräjäoikeuden perustelut ovat virheelliset sekä ne todisteet, joihin halutaan nojautua.

Mikäli valituskirjelmä on puutteellinen, tulee muutoksenhakuelimen varata muutoksenhakijalle mahdollisuus täydentää valituskirjelmäänsä. Muutoksenhakuelimen tulee asettaa valituskirjelmän täydentämiselle kohtuullinen määräaika sekä ilmoittaa millä tavoin valituskirjelmä on puutteellinen. Jos puutteellista valituskirjelmää ei täydennetä, valitus jätetään tutkimatta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa