Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäynti ja muutoksenhaku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perustuslaissa on turvattu takeet oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Oikeus hakea muutosta annettuun ratkaisuun ja siten saada asia valitustuomioistuimen käsiteltäväksi säädetään ja turvataan lailla. Oikeudenkäyntilajit jaetaan kolmeen eri tyyppiin, joita ovat riita-, rikos- ja hallintoasiat. Näistä jokainen noudattaa omaa muutoksenhakukaavaansa.

Instanssi- eli oikeusastejärjestys on tärkeä suhteessa muutoksenhakuun ja sitä tulee pääsääntöisesti noudattaa. Alimpana oikeusasteena riita- ja rikosasioissa toimivat käräjäoikeudet, toisena asteena hovioikeudet ja ylintä tuomiovaltaa käyttää korkein oikeus. Hallinnollisissa asioissa jako on kaksivaiheinen. Niissä hallinto-oikeudet käsittelevät ensimmäisenä valitusasteena viranomaisten tekemiä päätöksiä ja korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa.

Tyytymätön asianosainen voi hakea muutosta annettuun ratkaisuun. Muutoksenhaku ei ole kuitenkaan yksiselitteinen oikeus. Useimmissa tapauksissa tarvitaan valituslupa, jotta ylempi oikeusaste ottaisi asian käsittelyyn. Menettelyä, jonka avulla valituslupa myönnetään, kutsutaan valituslupamenettelyksi. Lisäksi mitä korkeammasta oikeusasteesta on kyse, sitä tiukemmat ovat asian uudelleenkäsittelyn edellytykset. Esimerkiksi korkein oikeus on korostetusti ennakkopäätöstuomioistuin, eikä valitustuomioistuin, jolloin se ottaa tutkittavakseen lähinnä vain sellaisia asioita, joilla on lain tulkinnan kannalta merkitystä myös muissa samankaltaisissa jutuissa.

Asian käsittelyssä on myös eroja prosessilajien välillä, esimerkiksi käsittely hallinto-oikeudessa perustuu korostetusti asian kokonaisvaltaiseen arvioon ja toimii tuomioistuinlähtöisesti. Useimmissa riita-asioissa sen sijaan asianosaisen tulee itse hankkia tarpeellinen selvitys ja näyttö, jotta muutoksenhaussa hänen vaatimuksensa tulisivat hyväksytyksi. Lisäksi se miltä kannalta asiaa käsitellään vaihtelee, sillä asia voidaan tutkia esimerkiksi kokonaisuudessaan uudelleen tai rajoittaa muutoksenhaku koskemaan vain tiettyä oikeuskysymystä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa