Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäynti ja muutoksenhaku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perustuslaissa on turvattu takeet oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Oikeus hakea muutosta annettuun ratkaisuun ja siten saada asia valitustuomioistuimen käsiteltäväksi säädetään ja turvataan lailla. Oikeudenkäyntilajit jaetaan kolmeen eri tyyppiin: riita-, rikos- ja hallintoasioihin. Näistä jokainen laji noudattaa omaa muutoksenhakukaavaansa.

Instanssi- eli oikeusastejärjestys on tärkeä suhteessa muutoksenhakuun ja sitä tulee pääsääntöisesti noudattaa. Alimpana oikeusasteena riita- ja rikosasioissa toimivat käräjäoikeudet ja toisena asteena toimivat hovioikeudet sekä ylintä tuomiovaltaa käyttää näissä asioissa korkein oikeus. Hallinnollisissa asioissa jako on kaksivaiheinen. Niissä hallinto-oikeudet käsittelevät ensimmäisenä valitusasteena viranomaisten tekemiä päätöksiä ja korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa.

Tyytymätön asianosainen voi hakea muutoksenhakua annettuun ratkaisuun. Muutoksenhaku ei ole kuitenkaan yksiselitteinen oikeus. Useimmissa tapauksissa tarvitaan valituslupa, jotta ylempi oikeusaste, kuten hovioikeus, ottaisi asian käsittelyyn. Menettelyä, jonka avulla valituslupa myönnetään, kutsutaan valituslupamenettelyksi. Lisäksi mitä korkeammasta oikeusasteesta on kyse, sitä tiukemmat edellytykset ovat saada asia oikeuden käsiteltäväksi uudelleen. Esimerkiksi korkein oikeus on korostetusti ennakkopäätöstuomioistuin, eikä valitustuomioistuin, jolloin se ottaa vain sellaisia asioita käsiteltäväkseen, joilla on lain tulkinnan kannalta uusissa jutuissa merkitystä.

Asian käsittelyssä on myös eroja prosessilajien välillä, esimerkiksi käsittely hallinto-oikeudessa perustuu korostetusti asian kokonaisvaltaiseen arvioon ja toimii tuomioistuinlähtöisesti. Useimmissa riita-asioissa sen sijaan asianosaisen tulee itse hankkia tarpeellinen selvitys ja näyttö, jotta muutoksenhaussa hänen vaatimuksensa tulisivat hyväksytyksi. Lisäksi se miltä kannalta asiaa käsitellään vaihtelee: voidaan tutkia joko koko asiaa kokonaisuudessaan tai sen sisältämää oikeuskysymystä pelkästään. Valittaa voi myös osasta asiaa, jos tyytymättömyys koskee tätä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa