Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen oikeudenkäyntiaineisto hovioikeudessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos hovioikeudessa ei järjestetä pääkäsittelyä, asia ratkaistaan esittelystä kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Kirjallista oikeudenkäyntiaineistoa ovat muutoksenhakemus, mahdollinen vastaus ja kirjalliset lausumat sekä käräjäoikeudessa kertynyt oikeudenkäyntiaineisto.

Hovioikeuden pääkäsittelyssä ratkaistavassa asiassa oikeudenkäyntiaineistona otetaan huomioon se aineisto, joka esitetään pääkäsittelyssä. Hovioikeudelle aiemmin toimitettua kirjallista oikeudenkäyntiaineistoa ei siten oteta huomioon, vaan kirjallisiin asiakirjoihin sisältyvät tiedot tulee esittää suullisesti hovioikeuden pääkäsittelyssä. Asianosainen tai hänen avustajansa ei siten saa lukea eikä antaa tuomioistuimelle kirjallista lausumaa taikka muutoinkaan esittää asiaa kirjallisesti. Asianosainen saa kuitenkin lukea asiakirjasta vaatimuksensa, suorat viittaukset oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen ja sellaisiin asiakirjoihin, joita pelkästään suullisesti esitettyinä on vaikeata ymmärtää. Lisäksi hän saa käyttää kirjallista muistiinpanoa muistinsa tueksi. Jos asia ratkaistaan valittajan vastapuolen poissaolosta huolimatta, oikeudenkäyntiaineistona otetaan huomioon hänen aikaisemmin esittämänsä oikeudenkäyntiaineisto.

Syynä näihin kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston käyttöä rajoittaviin säännöksiin on suullisuusperiaate, jota pidetään yhtenä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksistä. Jotta kaikkiin oleellisiin seikkoihin tulisi vedottua pääkäsittelyssä, voi olla kannattavaa hyödyntää lakimiehen apua oikeudenkäynnissä.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa