Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun käräjäoikeuden ratkaisuun halutaan hakea muutosta hovioikeudelta, tarvitaan jatkokäsittelylupa. Vuoden 2015 lokakuusta alkaen jatkokäsittelylupa on tarvittu kaikissa riita- ja hakemusasioissa. Lisäksi lupa tarvitaan rikosasioissa. Poikkeuksena jatkokäsittelylupavaatimukseen ovat kuitenkin rikosasiat, joissa vastaaja on käräjäoikeudessa tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta. Jatkokäsittelylupajärjestelmällä on haluttu purkaa hovioikeuksien jutturuuhkaa rajoittamalla hovioikeuksien täysmittaiseen käsittelyyn tulevien juttujen määrää.

Jatkokäsittelyluvan on myönnettävä, mikäli joku seuraavista edellytyksistä täyttyy. Ensinnäkin jatkokäsittelylupa on myönnettävä, mikäli ilmene aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Ratkaisu voi olla virheellinen esimerkiksi sen vuoksi, että tuomio on annettu vanhentuneesta rikoksesta tai että ratkaisussa on poikettu tapaukseen sovelletusta rangaistusasteikosta. Toiseksi jatkokäsittelylupa on myönnettävä, mikäli käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun käräjäoikeuden antaman ratkaisun perustelut ovat niin suppeat, ettei niiden perusteella voida tehdä arviota siitä, onko lopputulos ollut oikea. Kolmanneksi lupa on myönnettävä, jos jatkokäsittelyluvan myöntäminen on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa aisoissa tärkeää. Tämä myöntämisperuste kuvaa ratkaisun ennakkotapausluonnetta. Tilanteessa, jossa laki ei anna selvää vastausta käsiteltävään asiaan, voidaan hovioikeuden ratkaisulla antaa oikeusohje vastaavien asioiden varalle. Neljänneksi jatkokäsittelylupa on myönnettävä, mikäli luvan myöntämiselle on muu painava syy. Tällaisena painavana syynä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että ratkaisulla on valittajalle huomattavasti tavanomaista suurempi merkitys. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on mainittu se, että valittaja on nuori henkilö, joka on ensimmäistä kertaa tuomittu vankeusrangaistukseen. Muuna painavana syynä voidaan pitää myös sitä, että on syytä epäillä, ettei käräjäoikeuden menettely ole täyttänyt ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia.

Jos jatkokäsittelylupa myönnetään, ilmoitetaan siitä valittajalle sekä tämän vastapuolelle. Mikäli jatkokäsittely lupaa ei myönnetä, jää käräjäoikeuden antama ratkaisu pysyväksi. Päätökseen, jolla lupa evätään voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Lisätietoa sekä tarpeellista apua muutoksenhakuprosessisiin liittyen saat lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa