Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelylupa uudistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen 1.10.2015 uudistusta jatkokäsittelylupajärjestelmä koski vain osaa asioita, kuten riita- ja rikosasioita. Hakemusasiat sekä vain saamista koskevat riita-asiat oli jätetty kokonaan jatkokäsittelyluvan ulkopuolelle. Tuohon aikaan rikosasiassa vastaaja tarvitsi jatkokäsittelyluvan, ellei häntä oltu tuomittu yli 4 kuukauden vankeuteen. Asianomistaja että syyttäjä tarvitsivat jatkokäsittelyluvan, mikäli valitus koski rikosta, josta syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa ei ollut säädetty ankarampaan rangaistusta kuin sakkoa tai korkeintaan 2 vuotta vankeutta. Riita-asiassa vastaaja sen sijaan tarvitsi jatkokäsittelyluvan, jos ratkaisu oli vastainen asianosaiselle ainoastaan saamisen osalta ja kyseessä ollut rahamäärä oli suurempi kuin 10 000 euroa. Tässä tilanteessa puhuttiin häviöarvosta, jonka piti siis olla yli 10 000 euroa suurempi.  

1.10.2015 tuli kuitenkin voimaan uudistus, joka muutti paljon jatkokäsittelylupaa koskevaa lainsäädäntöä.  Nykyisin jatkokäsittelylupa järjestelmää sovelletaan myös kaikkiin riita-ja hakemusasioihin. Asiassa tarvitaan siis aina jatkokäsittelylupa, mikäli käräjäoikeuden päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Rikosasiassa vastaaja ei enää tarvitse miltään osin jatkokäsittelylupaa, mikäli valitus koskee hänen syyksi luettuaan rangaistusta taikka rikosta ja vastaaja on tuomittu yli 8 kuukauden vankeuteen. Rangaistusta mitattaessa ei huomioon kuitenkaan oteta muita rikosoikeudellisia seuraamuksia tai sakkoja, jotka on määrätty tuomion ohella. Sen sijaan syyttäjä sekä asianomistaja eivät tarvitse miltään osin jatkokäsittelylupaa asiassa, jos vastaaja on tuomittu yli 8 kuukauden rangaistukseen ja valitus koskee vastaajalle tuomittua rangaistusta tai hänen syyksi luettua rikosta. Uudistus myös hävitti laista häviöarvon laskemisen, joten sitä ei enää sovelleta.  Jatkokäsittelylupa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä lakimiespuhelimeen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa