Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelylupa rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden tuomioon on mahdollista hakea muutosta hovioikeudelta valittamalla. Hovioikeuskäsittely edellyttää kuitenkin, että valittajalle on myönnetty jatkokäsittelylupa. Jatkokäsittelylupa on edellytyksenä kaikille riita- ja hakemusasioiden sekä tietyin poikkeuksin rikosasioiden käsittelylle. Rikosasioiden osalta poikkeuksen luovat rikosasiat, joissa vastaaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta.

Kun rikosasian vastaaja hakee käräjäoikeuden päätökseen muutosta, ei hän tarvitse jatkokäsittelylupaa miltään osin asiassa, mikäli valitus koskee nimenomaan hänen syykseen luettua rikosta tai rangaistusta. Edellytyksenä on tietenkin, että hänet on käräjäoikeuden päätöksellä tuomittu kahdeksaa kuukautta ankarampaan vankeusrangaistukseen. Vankeusrangaistuksen ohessa tuomittua sakkoa tai muuta rikosoikeudellista seuraamusta, esimerkiksi liiketoimintakieltoa, menettämisseuraamusta tai viraltapanoa, ei oteta tässä yhteydessä huomioon. Kyseessä tulee siis olla nimenomaan vankeusrangaistus, mutta vankeusrangaistus voi olla myös ehdollinen.

Mikäli rikosasian vastaaja kohdistaa valituksensa vain tuomiossa annettuun vahingonkorvaukseen, tarvitsee hän jatkokäsittelyluvan, vaikka hänet olisi tuomiossa tuomittu yli kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen. Jos valitus kuitenkin kohdistuu tällaisessa tilanteessa myös vastaajan syyksi luettuun rikokseen tai rangaistukseen, ei jatkokäsittelylupaa tarvita. Rikosasian vastaaja voi hakea muutosta tietysti myös silloin, kun hänet käräjäoikeuden päätöksellä tuomitta maksimissaan kahdeksan kuukauden tuomioon. Tällöin hänen on kuitenkin saatava asiaa koskeva jatkokäsittelylupa hovioikeudelta.

Luonnollisesti myös syyttäjä tai asianomistaja, eli rikoksen uhri, voivat hakea muutosta käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun. Hekään eivät tarvitse jatkokäsittelylupaa silloin, kun vastaaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta ja valitus koskee vastaajan syyksi luettua rikosta tai tälle tuomittua rangaistusta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa