Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelylupa - oikeudenkäymiskaari

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jatkokäsittelylupa tarvitaan, kun käräjäoikeudenratkaisuun haetaan muutosta valittamalla. Oikeudenkäymiskaari säätää tästä asiasta.

Oikeudenkäymiskaaressa kerrotaan, milloin rikosasian vastaaja, syyttäjä ja asianomistaja tarvitsevat jatkokäsittelyluvan ja milloin eivät. Se myös säätää siitä, milloin jatkokäsittelylupa on myönnettävä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos on aihetta epäillä ratkaisun oikeellisuutta taikka muu painava syy. Oikeudenkäymiskaaressa myös säädetään, että jatkokäsittelylupa voidaan säätää koskemaan myös vain osaa ratkaisua. Se myös säätää jatkokäsittelylupa menettelystä: mitä tulee ottaa huomioon ennen jatkokäsittelyluvan myöntämistä, jatkolupakäsittelyn myöntämisen ilmoittamisesta ja mitä tulee käydä ilmi päätöksestä, jos jatkolupakäsittelylupaa ei myönnetäkään.

Jatkokäsittelylupa myönnetään, mikäli yksikin ratkaisukokoonpanon jäsen on myöntämisen kannalla. Jatkokäsittelylupapäätökseen ei saa hakea muutosta. Tästäkin on oma pykälä oikeudenkäymiskaaressa. Kaivatessasi lisätietoa jatkokäsittelyluvasta, kannattaa olla yhteydessä lakimiespuhelimeen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »