Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelylupa ja muutoksenhaku


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jatkokäsittelylupa voidaan tarvita tilanteessa, jossa käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan valittamalla muutosta hovioikeudelta. Muutoksenhakumahdollisuus riippuu siitä, onko jatkokäsittelylupaa koskeva päätös myönteinen vai kielteinen.

Jatkokäsittelylupa tarvitaan kaikissa riita- ja hakemusasioissa. Rikosasioissa syyttäjän, asianomistajan ja vastaajan tulee hakea jatkokäsittelylupaa silloin, kun vastaaja on tuomittu enintään kahdeksan kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen.

Jatkokäsittelylupa myönnetään silloin, kun käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta on aihetta epäillä tai sitä ei ole mahdollista arvioida ilman jatkokäsittelyluvan myöntämistä. Jatkokäsittelylupa voidaan myöntää myös silloin, kun lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeää myöntää jatkokäsittelylupa tai jos jatkokäsittelyluvan myöntämiselle on jokin muu painava syy. Muun painavan syyn on katsottu voivan olla esimerkiksi lain soveltamisessa tapahtunut virhe.

Muutoksen hakeminen sellaiseen päätökseen, jolla jatkokäsittelylupa on myönnetty, ei ole mahdollista. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi tilanteessa, jossa jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Kielteiseen päätökseen, jolla jatkokäsittelylupaa sen sijaan ei ole myönnetty, voidaan hakea normaaliin tapaan muutosta. Päätöksessä voidaan myöntää jatkokäsittelylupa myös ainoastaan osittain. Tällaisessa tilanteessa muutoksen hakeminen päätökseen tapahtuu samalla, kun hovioikeuden ratkaisusta valitetaan muilta osin.

Jatkokäsittelylupa tarvitaan siis kaikissa riita-ja hakemusasioissa sekä tietyin edellytyksin myös rikosasioiden kohdalla. Jatkokäsittelyluvasta ja siihen liittyvästä muutoksenhausta kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa