Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelylupa - Hallituksen esitys 246/2014

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuonna 2011 käyttöön otettiin hovioikeuksissa jatkokäsittelylupajärjestelmä. Jatkokäsittelylupajärjestelmä oli rajoitettu, joten se koski vain osaa juttuja, kuten rikos- ja riita-asioita. Hakemusasiat sekä riita-asiat, jotka koskivat vain saamista, olivat järjestelmän ulkopuolella. Tällöin lain mukaan riita-asiassa vastaaja tarvitsi jatkokäsittelyluvan, mikäli ratkaisu oli asianosaiselle vastainen ainoastaan saamisen osalta eikä kyseessä oleva rahamäärä ollut suurempi kuin 10 000 euroa. Rikosasiassa sen sijaan vastaaja tarvitsi jatkokäsittelyluvan, mikäli häntä ei ollut tuomittu yli 4 kuukauden vankeuteen. Asianomistaja sekä syyttäjä tarvitsivat luvan, mikäli valitus koski rikosta, josta ei ollut syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai korkeintaan kaksi vuotta vankeutta.

Hallituksen esityksessä 246/2014 ehdotettiin muutettavaksi jatkokäsittelylupajärjestelmää siten, että se koskisi myös kaikkia riita-asioita ja hakemusasioita sekä suurinta osaa rikosasioita. Hallituksen esityksen mukaan rikosasioissa vastaaja tarvitsisi jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta. Täsmennettiin myös, ettei rikosasiassa laskettaessa tuomion pituutta, otettaisi huomioon vankeusrangaistuksen ohella tuomittua sakko taikka muuta rikosoikeudellista seuraamusta. Lisäksi hallituksen esitys ehdotti, että syyttäjä sekä asianomistaja tarvitsisivat aina jatkokäsittelyluvan, kun he hakevat muutosta käräjäoikeuden tuomioon.

10.4.2015 presidentti hyväksyi hallituksen esityksen 246/2014 seuraavan muotoisena: jatkokäsittelylupajärjestelmä tulee yleisesti sovellettavaksi riita-ja hakemusasioihin. Asiaan tarvitaan jatkokäsittelylupa, mikäli käräjäoikeuden päätökseen haetaan valittamalla muutosta. Rikosasian vastaaja ei kuitenkaan tarvitse miltään osin jatkokäsittelylupaa, mikäli valitus koskee hänen syyksi luettuaan rikosta tai rangaistusta ja hänet on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin 8 kuukautta vankeutta. Rangaistusta mitattaessa ei oteta huomioon sen ohella määrättyä sakkoa taikka muuta rikosoikeudellista seuraamusta. Syyttäjä ja asianomistaja eivät tarvitse asiassa jatkokäsittelylupaa miltään osin, mikäli vastaaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin 8 kuukautta ja valitus koskee vastaajan syyksi luettua rikosta tai tuomittua rangaistusta. Lain muutokset tulivat voimaan 1.10.2015.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa