Minilex - Lakipuhelin

Hovioikeus - jatkokäsittelylupa ja rikosasia

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hakiessa muutosta valittamalla käräjäoikeuden ratkaisuun, tarvitaan asiassa jatkokäsittelylupa. Rikosasiassa ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa tarvita jatkokäsittelylupaa, mikäli laissa määritellyt ehdot täyttyvät. Mikäli rikosasian vastaaja, joka on tuomittu ankarampaan kuin kahdeksan kuukautta vankeutta, haluaa valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta, ei hän tarvitse jatkokäsittelylupaa miltään osin asiassa, jos valitus koskee hänen syykseen luettua rangaistusta tai rikosta. Rangaistuksen ankaruutta arvioitaessa ei huomioon kuitenkaan oteta sakkoa tai muuta rikosoikeudellista seuraamusta, jotka on tuomittu vankeusrangaistuksen ohella.

Myöskään syyttäjä tai asianomistaja ei tarvitse miltään osin asiassa jatkokäsittelylupaa, mikäli vastaaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahden kuukautta vankeutta ja valitus koskee vastaajan syyksi luettu rikosta tai tuomittua rangaistusta.

Mikäli laissa määritellyt ehdot eivät täyty, tulee jatkokäsittelylupaa hakea samalla tavalla kuin kaikissa muissakin asioissa. Tällöin jatkokäsittelylupa myönnetään, mikäli on syytä epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta tai sitä ei ole mahdollista arvioida ilman jatkokäsittelyluvan myöntämistä tai lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeä myöntää juuri tässä asiassa jatkokäsittelylupa. Jatkokäsittelylupa voidaan myöntää myös muun painavan syyn perusteella. Jatkokäsittelylupa asioissa kannattaa aina ottaa yhteys lakimiespuhelimeen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »